БНБ пуска в обращение златна възпоменателна монета „100 години Богословски факултет“

НОВА ЦЕНА 1690 (хиляда шестстотин и деветдесет) лева.

 

От 25 септември 2023 г. Българската народна банка пуска в обращение златна възпоменателна монета на тема „100 години Богословски факултет“.

Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси в София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на Българската народна банка само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

Списък на офиси и клонове на банки, в които ще се продава новата възпоменателна монета  „100 години Богословски факултет“

Виж презентацията „100 години Богословски факултет“

Виж дипляна „100 години Богословски факултет“

Продажбите в офисите на Тексим банк АД ще започнат на 27 септември 2023 година