Как и за какво може да се вземе фирмен кредит

    Фирмен кредит предимства 1

    Възможността да получите фирмен кредит често е доста изкушаваща – това е бърз начин да набавите нужните средства, за да направите инвестиция в бизнеса си и да го разширите. И все пак е важно да знаете възможно най-много за кандидатстването за фирмен кредит, както и за условията по него. В следващите редове ще ви разкажем за кого и за какво е предназначен един фирмен кредит и как можете да се възползвате от него.

    Кой може да получи фирмен кредит
    За какви цели се отпуска фирмен кредит
    Фирмен кредит за оборотни нужди – стандартен и овърдрафт
    Фирмен кредит за инвестиционни нужди
    Специален фирмен кредит
    За какъв срок се отпуска фирмен кредит
    Как се отпуска фирмен кредит
    Как да изберете най-изгодния фирмен кредит

    Кой може да получи фирмен кредит

    Фирмен кредит предимства 2

    Фирмен кредит се отпуска на юридически лица– търговски дружества, бюджетни организации и др. Фирмен кредит се отпуска също така на земеделски производители, лица, упражняващи свободни професии, и други лица по чл. 2 от Търговския закон.

    Всяка банка може да предложи фирмен кредит за малък, среден или голям бизнес. Стандартизираният фирмен кредит е съобразен със спецификата на различните видове бизнеси, като предлага различни суми, срокове и вноски. Целта е да се постигне добър баланс между желанията и възможностите на дружеството за погасяване на задълженията, без това да затрудни функционирането на бизнеса.

    За какви цели се отпуска фирмен кредит

    Фирмен кредит може да получите за различни нужди на бизнеса си – за да заредите стока, за да разширите производствена или търговска база, за да увеличите или актуализирате оборудването си и т.н. Ако не сте убедени, че можете да получите кредит за нуждите си, не се колебайте да потърсите консултант от Тексим Банк, който ще отговори на всички ваши въпроси.

    Фирмен кредит за оборотни нужди – стандартен и овърдрафт

    Фирмен кредит видове 1

    Това е фирмен кредит, с който да увеличите капитала на компанията си или да направите пълно зареждане със суровини, материали или продукти. Най – често такъв фирмен кредит се използва, когато се очаква повишение на цените на материалите, които са ви необходими, или искате да задържите готова продукция, докато пазарът стане по – изгоден. Много бизнеси използват оборотен кредит, за да разширят дейността си или да инвестират в активи с кратък срок на реализация.

    Най – важното в един фирмен кредит за оборотни нужди е, че той обикновено има кратък срок на изплащане. Освен това, в Тексим Банк можете да получите оборотен кредит в лева или евро по ваш избор.

    Такъв фирмен кредит може да е стандартен – с еднократно отпускане и регулярно погасяване,  но в Тексим Банк можете също така да получите и овърдрафт, който да използвате още по-бързо и лесно. Този топ финансиране ще ви даде възможност да разполагате постоянно с налични средства, с които да покривате временен недостиг или да обслужвате непредвидени разходи по всяко време. Погасяването на овърдрафта става автоматично при наличие на постъпления по разплащателната сметка.

    Понякога можете да вземете фирмен кредит за оборотни нужди и без обезпечение, но това зависи от сумата, за която кандидатствате, както и от финансовия профил на компанията ви. В Тексим Банк всеки фирмен кредит се разглежда индивидуално, така че непременно се консултирайте с нас за възможностите.

    Фирмен кредит за инвестиционни нужди

    Фирмен кредит видове 2

    Този тип фирмен кредит е дългосрочен. Той е предназначен за дългосрочни инвестиции в развитието на бизнеса ви, като ще бъде изплатен по – бавно. Можете да го използвате, за да построите или закупите нови сгради, да подобрите автопарка или базата си, да закупите ново оборудване, което да разшири или развие дейността ви. Такъв тип фирмен кредит ще получите и за внедряване на нови технологии за оптимизиране на бизнеса и увеличаване на ефективността.

    Когато е предназначен за инвестиции, вашият фирмен кредит ще бъде с по – дълъг срок на изплащане, за да имате възможност да се възползвате от подобренията в компанията си.

    Условията за един такъв фирмен кредит са съобразени с нуждите и възможностите на бизнеса ви. Може да получите необходимата сума наведнъж или на траншове. Сроковете са съобразени с обичайния период на възвращаемост на направените инвестиции. Ако бизнесът ви е сезонен, потърсете възможност да изплащате своя кредита си със сезонна погасителна схема. По този начин ще преодолявате по – лесно и спокойно неактивните сезони в земеделието, туризма и други отрасли.

    Ако възникнали въпроси относно всички възможности за получаване на инвестиционен фирмен кредит, обърнете се към консултантите на Тексим Банк, които винаги са на ваше разположение.

    Специален фирмен кредит

    Фирмен кредит как да избера 1

    Освен изброените стандартни варианти, можете да потърсите и по-специфичен фирмен кредит, който се отпуска при определени обстоятелства.

    Ако сте земеделски производител и имате нужда да закупите земя или земеделска техника, може да се възползвате от специфичен фирмен кредит под формата на овърдрафт, който се обезпечава със субсидии от Държавен фонд „Земеделие“.

    За лица, упражняващи свободни професии, един фирмен кредит би помогнал за повишаване на квалификацията си чрез специални курсове или да надграждане и осъвременяване на техниката, с която работят.

    Специфичен фирмен кредит се отпуска и на медицински лица за изграждане и обзавеждане на специализирани кабинети за индивидуална медицинска или дентална практика.

    За какъв срок се отпуска фирмен кредит

    Сроковете за всеки фирмен кредит обикновено са индивидуални, като са съобразени с потребностите и възможностите на всеки отделен бизнес.

    Как се отпуска фирмен кредит

    Фирмен кредит как да избера 2

    За да получите фирмен кредит, е необходимо да посетите офис на банката. След кратък разговор за вашите потребности и възможности, ще трябва на място да попълните няколко стандартни документа, с които да кандидатствате. Консултантите на Тексим Банк ще ви помогнат, за да може процесът да протече максимално бързо и лесно за вас.

    Как да изберете най-изгодния фирмен кредит

    Да намерите изгоден фирмен кредит може да не е лесна задача, а обикалянето по офиси в събиране на оферти може да отнеме твърде много време. Затова в Тексим Банк сме облекчили до голяма степен процедурата по кандидатстване за фирмен кредит, особено ако вече сте наши клиенти.

    Можете да се свържете с нас на тел. 02/903 55 00 или 0700 10 115, за да зададете въпросите си и да получите първоначална консултация за фирмен кредит. За да не губите време, можете също да запазите час за консултация за фирмен кредит в избран от вас офис.