Какво е кредит за рефинансиране

    Да получите кредит е наистина лесно и бързо, но понякога погасяването на вноските във времето може да се окаже предизвикателство при възникване на непредвидени обстоятелства. Ако не можете да се справяте с настоящите си плащания по кредити и имате нужда да облекчите ежемесечните си задължения, можете да потърсите кредит за рефинансиране. Това е специален вид банков заем, който ще ви позволи да покривате спокойно задълженията по предишните си кредити, като ги обедините в един.

    Кога има нужда от кредит за рефинансиране
    Кредит за рефинансиране – по-добър кредит от тези, които вече имате
    Какви кредити може да замени един кредит за рефинансиране
    Кой може да вземе кредит за рефинансиране
    Какво печелите от кредит за рефинансиране
    Откъде можете да вземете кредит за рефинансиране
    Какво е добре да знаете, когато търсите оферти за кредит за рефинансиране
    Как да намерите изгоден кредит за рефинансиране
    Кредит за рефинансиране от Тексим Банк

    Кога има нужда от кредит за рефинансиране

    Кредит за рефинансиране как да изберем 1

    Кредит за рефинансиране е удачна възможност, когато вече няколко кредита, които обслужвате по – трудно или просто искате да получите по-добри условия за изплащането им.

    Кредит за рефинансиране може да потърсите и тогава, когато все повече се затруднявате да проследявате различните дати за плащане към различни банки. В този случай един кредит за рефинансиране може да ви помогне да погасите всичките си налични задължения и да оптимизирате месечните си плащания.

     

    Можете да потърсите кредит за рефинансиране и тогава, когато лихвените условия се променят съществено. В общият случай лихвеният процент е променлив и се актуализира, поради икономически условия и пазарна конюнктура, като много потребители избират да рефинансират кредитите си, когато имат възможност да получат по – изгодни условия. Това ще ви помогне да спестите пари в дългосрочен план, тъй като ще намали плащанията по дълга при получаване на нов кредит с по-добри параметри от текущите.

    Можете да потърсите кредит за рефинансиране и тогава, когато кредитният ви профил се е подобрил, както и поради промени в дългосрочните ви финансови планове.

    Не на последно място, може да потърсите кредит за рефинансиране в случаите, когато имате нужда от още средства, но вече имате и други кредити. Вместо да търсите пореден, можете да кандидатствате за кредит за рефинансиране, с който едновременно да покриете текущите и да получите допълнителните средства, от които имате нужда.

    Кредит за рефинансиране – по-добър кредит от тези, които вече имате

    Да получите кредит за рефинансиране е на практика да вземете нов кредит, с който да покриете старите кредити при благоприятни промени в условията и графика на плащане, спрямо предходните.

    Какви кредити може да замени един кредит за рефинансиране

    Кредит за рефинансиране ползи 1

    Потребителските кредити, които често са предмет на рефинансиране, включват ипотечни заеми, заеми за текущи нужди или заплащане на стоки. Но с кредит за рефинансиране можете да замените и бизнес кредити от различно естество – предимно дългосрочни инвестиционни кредити за имоти или превозни средства.

    Кой може да вземе кредит за рефинансиране

    За кредит за рефинансиране може да кандидатства всеки клиент, който вече има активни задължения и търси по-добри условия или оптимизиране на месечните плащания. В това число влизат не само работещи по трудови правоотношения, но и собственици на бизнес, земеделски производители, както и лица, упражняващи свободни професии.

    Какво печелите от кредит за рефинансиране

    Ако получите изгоден кредит за рефинансиране, ще можете да се възползвате от редица предимства в дългосрочен план:

    • Обединяване на вноски и погасяване с едно вместо няколко месечни плащания;
    • Намаляване на месечната вноска в сравнение с предходните кредити;
    • Увеличаване на размера на полученото финансиране, без вземане на втори кредит;
    • Договаряне на по – изгодни условия;
    • Възможност да получите фиксиран лихвен процент за определен период, вместо досегашния плаващ лихвен процент;
    • Възможност да намалите срока на изплащане на предходните задължения, при което нов кредит за рефинансиране ще ви спести пари в дългосрочен план;
    • Намаляване на общите разходи по изплащане на текущи кредити.

    Откъде можете да вземете кредит за рефинансиране

    Кредит за рефинансиране ползи 2

    Кредит за рефинансиране можете да получите от всяка банка, без значение към коя изплащате настоящите кредити. Може да потърсите кредит за рефинансиране в банката, в която вече имате един или няколко заема. Но също толкова лесно можете да вземете кредит за рефинансиране от която и да е друга банка.

    Всяка банка, в която потърсите кредит за рефинансиране, ще покрие задълженията ви към други банки. Тази процедура е безпроблемна и ще ви помогне да приключите отношенията си с тях, за да ви остане един кредит към една банка и то при по – добри условия от тези, които сте имали до този момент.

    Какво е добре да знаете, когато търсите оферти за кредит за рефинансиране

    Важно е да знаете, че когато подадете заявление за кредит за рефинансиране, банката ще направи повторна оценка на кредитния ви статус и начина на погасяване на текущите кредити.

    Ако се интересувате от кредит за рефинансиране на задължения, обезпечени с ипотека, банката ще направи и повторна оценка и на ипотекирания имот.

    Освен това, при кандидатстване за кредит за рефинансиране, може да се наложи да заплатите различни допълнителни такси, определени от съответната банка.

    Как да намерите изгоден кредит за рефинансиране

    Кредит за рефинансиране предимства 2

    За да сте сигурни, че новият ви кредит за рефинансиране е по-изгоден от старите, ще трябва да потърсите наистина добра оферта – такава, каквато можем да ви предложим ние в Тексим Банк.

    Разбира се, вашият кредит за рефинансиране може да стане още по – добър за вас при определени условия. Това може да се случи, ако имате добра кредитна история, ако получавате достатъчен месечен доход, който ще постъпва в банката, която сте избрали.

    Ако искате да проверите как би изглеждал вашият кредит за рефинансиране от Тексим Банк, използвайте специално създадения за тази цел калкулатор. И все пак имайте предвид, че параметрите са приблизителни и можете да получите много по-изгодна персонална оферта за кредит за рефинансиране на място в нашите офиси.

    Кредит за рефинансиране от Тексим Банк

    Ако сте нетърпеливи да научите какви конкретни условия можем да ви предложим за кредит за рефинансиране, посетете най-близкия ни офис. Консултантите ни ще отговорят на всички ваши въпроси, ще ви подготвят индивидуална оферта и ще ви помогнат да получите изгоден кредит за рефинансиране, който да направи следващите ви няколко финансови години по-спокойни.