Разплащателна сметка без месечна такса

В Тексим Банк предлагаме възможността да притежавате разплащателна сметка без месечна такса, с която да извършвате платежни операции на територията на България срещу приемливи или нулеви такси. Какво представлява разплащателна сметка без месечна такса, кой, кога и за какви цели може да я използва, прочетете.

Какво е разплащателна сметка без месечна такса

Разплащателна сметка без месечна такса

Според европейското и българското законодателство разплащателна сметка без месечна такса може да се използва за основни операции. Това е може да е лична разплащателна сметка без месечна такса в лева.

По същество и изисквания, разплащателна сметка без месечна такса е регулиран банков продукт, който предлага само основни функционалности и регулирани, приемливи такси. В нашия случай предлагаме разплащателна сметка без месечна такса, което позволява на по-голям кръг потребители да използват удобството на банковата сметка, да участват активно във вътрешния пазар или да използват спокойно обществени услуги като получаване на социални помощи, пенсии и др.

Ето някои основни черти на разплащателна сметка без месечна такса в лева:

 • Разплащателна сметка без месечна такса се предлага в български лева;
 • Предназначена е за местни и чуждестранни физически лица, пребиваващи законно в Европейския съюз;
 • С разплащателна сметка без месечна такса могат да се извършват платежни операции само на територията на страната;
 • Операциите по вашата разплащателна сметка без месечна такса могат са бъдат извършвани само ако са в размера на сумата, с която разполагате към момента;
 • Разплащателна сметка без месечна такса може да се открие без минимална сума за откриване.
 • За да поддържате разплащателна сметка без месечна такса, няма изискване за минимално салдо по сметката;
 • Вашата разплащателна сметка без месечна такса в Тексим Банк ще бъде безсрочна;
 • Сумите в сметка за основни операции са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките в размер до 196 000 лв.
 • Въпреки че не трябва да плащате месечни такси, при изпълняване на някои операции с вашата разплащателна сметка без месечна такса, ще бъде удържана такса или комисионна. Подробности около таксите по операциите с разплащателна сметка без месечна такса можете да научите в Приложение №2 към Тарифата на Банката за физически лица.

Какви операции могат да се извършват с разплащателна сметка без месечна такса

С разплащателна сметка без месечна такса могат да се извършват ограничено количество операции, но въпреки това те са достатъчни за всички най-важни нужди, които може да имате. Ето кои са основните операции и функционалности, които можете да извършвате с разплащателна сметка без месечна такса:

 • С разплащателна сметка без месечна такса можете да получавате преводи и да правите тегления.
 • С картата по вашата разплащателна сметка без месечна такса можете да правите покупки на ПОС терминали във физически и онлайн магазини.
 • Картата по вашата разплащателна сметка без месечна такса ще ви позволи да теглите суми в брой от банкомат.
 • Вашата разплащателна сметка без месечна такса ви позволява достъп до платформите за мобилно и интернет банкиране на Тексим Банк. Така ще можете да
  оперирате със средствата си през компютър или смартфон, от всяко място и по всяко време. Единственото, от което имате нужда, за да използвате своята разплащателна сметка без месечна такса онлайн, е достъп до интернет, както и регистрация в платформата и приложението.
 • Вашата разплащателна сметка без месечна такса ви дава възможност да извършвате вътрешнобанкови преводи към сметки в Тексим Банк, както и междубанкови преводи към други български банки.
 • С разплащателна сметка без месечна такса можете да правите своите плащания за комунални услуги. Това ще ви спести време от посещаване на физически офиси и чакане на опашки за ежемесечните ви плащания.

Как можете да получите разплащателна сметка без месечна такса за основни операции

За да получите разплащателна сметка без месечна такса, трябва да преминете през няколко процедурни стъпки.

Разплащателна сметка без месечна такса
 • Преди да поискате разплащателна сметка без месечна такса, трябва да приготвите няколко задължителни документа. Трябва да имате документ за самоличност, да попълните искане за откриване на сметка (по образец на банката) и да разполагате с удостоверение от БНБ, че съгласно Регистъра на банковите сметки и сейфове нямате открита платежна сметка в друга банка.
 • Представете на нашия консултант нужните документи за откриване на разплащателна сметка без месечна такса за основни операции. Искане за откриване може да попълните на място.
 • Служителят в офиса на Тексим Банк ще ви предложи рамков договор за откриване на разплащателна сметка без месечна такса за основни операции.
 • Вашата разплащателна сметка без месечна такса за основни операции ще бъде открита в срок до 10 дни от получаването на вашето искане и удостоверението от БНБ.

За кого е подходяща разплащателна сметка без месечна такса

Разплащателна сметка без месечна такса е подходяща за всички потребители на банкови услуги, които искат да намалят до минимум разходите по поддръжката на банкова сметка. Вашата разплащателна сметка без месечна такса може да е удобна за получаване на пенсии, социални помощи, болнични, заплати и други плащания.

Разплащателна сметка без месечна такса като част от банков пакет

Разплащателна сметка без месечна такса

Тексим Банк предлага специални банкови пакети, които включват различни услуги и продукти на банката. Към тях може да е включена една разплащателна сметка без месечна такса, която можете да използвате за свое улеснение. В пакетите обикновено се включват и определен брой предплатени услуги, овърдрафти без такса за раглеждане и други удобства, които покривате с една обща такса.
В банковия пакет, освен една разплащателна сметка без месечна такса, може да включите всички ваши разплащателни сметки. Обикновено потребителите на банковите пакети са клиенти, които активно боравят със своята разплащателна сметка и други банкови услуги. Банковите пакети с разплащателна сметка без месечна такса са удобни за различен тип клиенти – могат да бъдат младежи, студенти, фирми, които имат специфични ежемесечни нужди. Те позволяват да спестите средства от такси при преводи, теглене на пари, транзакции с карти и други операции, които извършвате, като цената на услугите в банковия пакет е значително по – изгодна, от това да ги използвате самостоятелно без да са част от пакетна услуга.

За повече информация посетете офис на Тексим Банк или позвънете на тел. 02/903 55 00 или 0700 10 115.