Вътрешнобанкови преводи

Вътрешнобанкови преводи от Texim Bank. Незабавни вътрешнобанкови плащания в лева и валута!

  • Клиентите на Texim Bank имат възможност да извършват незабавни вътрешнобанкови плащания в лева и валута от и към всеки офис на Банката.
  • Вътрешнобанкови преводи може да се извършват и дистанционно чрез услугата Интернет банкиране.
  • Тук са описани таксите и комисионите за извършване на вътрешнобанкови плащания.