SMS-Email за движение и наличност по сметка

Ние предлагаме:

  • Получаване на надлежна и навременна информация за всички извършени транзакции по банковите ти сметки, посредством кратко текстово SMS известие и/или съобщение по електронната поща;
  • Информацията е достъпна 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и винаги знаете с каква сума разполагате по твоята сметка;
  • Услугата е предназначена за всички клиенти на Texim Bank – физически и юридически лица, които могат да се възползват от нея след предварителна регистрация.

Регистрация:

  • Заяви активиране на услугата в офис на Texim Bank или чрез системата за Интернет банкиране;
  • Избери сметките, за които желаеш да активираш услугата;
  • Посочи мобилен номер, на който Texim Bank да изпраща информация;
  • Заплати сумата за пакет SMS известия – като закупиш авансово пакет до 10 или до 30 броя SMS.

Полезно:

  • Възможно e да се получи SMS съобщение, в случай на пътуване в чужбина;
  • При регистрация за получаване на SMS и мобилнитя оператор е сменен, запазвайки номера, е необходимо да се уведоми представител на Texim Bank за промяната или да се промени мобилния оператор през системата за Интернет банкиране;
  • Възможно e да не се получи SMS съобщение, в случай, че заплатения от пакет за SMS известия е изчерпан.

Тарифа на банката