Обществен трезор

Предимства при използването на банкови касети за съхраняване на ценности:

  • Високо ниво на конфиденциалност и професионално обслужване;
  • Ти или упълномощено от теб лице имате достъп до съдържанието на банковия сейф;
  • Разнообразни по размер на банкови сейфове според твоите нужди и желания;
  • Висока степен на сигурност при съхраняване на ценностите в банкови помещения тип Обществен Трезор, отговарящи на всички изисквания за сигурност;

Texim Bank предлага услугата “Обществен трезор” на адрес гр. София, бул. Тодор Александров № 117 при следното работно време:

  • от Понеделник до Петък от 8.30 ч. до 18.00 ч.
  • Събота – от 10.00ч. до 14.00 ч.

От услугата могат да се възползват местни физически и юридически лица.

Повече информация относно условията за ползване, както и таксите за наемане на трезора, можете да получите в Тарифата на банката, в офисите на Банката, както и от телефонния център за обслужване на клиенти.