Междубанкови валутни преводи

Ние ти предлагаме:

 • Texim Bank предлага бързо, сигурно и качествено извършване на банкови преводи във валута до и от всяка точка на света чрез своята кореспондентска мрежа, при атрактивни такси и комисиони посредством S.W.I.F.T.
 • За плащания в евро предлагаме TARGET2 – BNB и SEPA/CT преводи.
 • Разплащания във валута може да се извършат както във всеки офис на банката, така и дистанционно, чрез услугата Интернет банкиране.
За извършване на превод, са необходими следните данни за получателя
 • IBAN или номер на сметка;
 • Име и адрес на получателя;
 • SWIFT/BIC код на банката на получателя, когато преводът е за банка в държава извън Европейското Икономическо пространство;
 • Име на банката на получателя.
Получаване на превод в чуждестранна валута

За получаване на сума в чуждестранна валута, е необходимо да предоставите на изпращача следните данни:

 • TEXIM BANK PLC, Bulgaria;
 • SWIFT CODE: TEXIBGSF;
 • Вашият IBAN номер;
 • Вашите имена и адрес.

 

Дефинирани три възможности за разпределяне на банковите комисионни според стандартите на SWIFT при преводи във валута, наредени от сметка в Texim Bank:

 • OUR – всички банкови комисионни са за сметка на наредителя. Това включва комисионните на банката на наредителя, на банката – посредник /кореспондент/ и на банката на бенефициента.
 • SHA – комисионните на банката на наредителя са за сметка на наредителя. Комисионните на банката – посредник /кореспондент/ и тези на банката на бенефициента са за сметка на бенефициента.
 • BEN – всички банкови комисионни са за сметка на бенефициента. В този случай банката на наредителя приспада своите комисиони от сумата на превода.

 

Полезна информация

Свържи се с нас