Междубанкови левови преводи

Ние ти предлагаме:

  • Имаш възможност да извършваш разплащания в национална валута от всеки офис на Банката.
  • Можеш да получиш или наредиш превод по сметки в Texim Bank с вътрешнобанков превод, или по сметка в друга банка.
  • Във всички офиси на Texim Bank можеш да наредиш както безкасови, така и касови преводи в лева до всички банки на територията на България, в случай, че не разполагаш с открита сметка в банката.

Преводите в национална валута на територията на България се изпълняват посредством:

  • БИСЕРА – платежните нареждания на клиентите се обработват незабавно от нашите служители, като в зависимост от часа, в който са представени в Банката, средствата постъпват по сметката на получателя същия ден или най-късно на следващия ден до обяд.
  • РИНГС – По искане на клиента, както и при суми на преводите, надвишаващи 100 000 лв., плащанията се извършват чрез РИНГС. В рамките на 1 час средствата постъпват по сметката на получателя.
  • БЛИНК –  Позволява да се нареждат и получават за секунди междубанкови преводи в лева за суми до 30 000 лв. Преводите могат да бъдат осъществявани 24/7, 365 дни в годината.

Банката приема платежни нареждания от клиенти за разплащания чрез РИНГС с вальор същия ден до 15:00 часа.

Парични преводи от сметка

  • Можеш да извършваш преводи от сметки в Texim Bank, в лева или в чуждестранна валута.
  • Информационната система на Банката позволява разплащанията между клиентите на Банката да се извършват незабавно, в момента на превода. Независимо дали превеждаш пари по сметката на получател в същия офис или друг клон на Банката, операцията отнема само няколко минути.

Преводи в Интернет и Мобилно банкиране

  • Разплащания в лева може да извършиш, както във всеки офис на банката, така и дистанционно, чрез услугата Интернет банкиране – така спестяваш не само време, но и средства, защото преводите са с по-ниски такси, в сравнение с таксите, наредени от банков офис.

Полезна информация 

Свържи се с нас