Директива PSD2

Уважаеми клиенти,

Във връзка с Делегиран регламент (ЕС) 2018/389 и Директива (ЕС) 2015/2366 Payment service directive (PSD2) ви информираме, че Тексим Банк ще предостави достъп по специализиран интерфейс – API базиран изцяло на Националният Технически Стандарт, наречен БИСТРА (Банкови Интерфейси за Стандартизирани Разплащания).

Разработеният стандарт дефинира средствата и методите за взаимодействие на участниците в платежния процес и се основава на широко приетата платформа NextGenPSD2 XS2A Framework, разработена от Berlin Group.

С реализирането на специализираните интерфейси (APIs), ще се предостави възможност на индивидуални и корпоративни клиенти да споделят своите данни с други лицензирани доставчици на платежни услуги, да извличат информация по сметка, и позволявайки им да инициират плащания чрез техните системи.

Тексим Банк ще предостави на своите клиенти механизми за управление на достъпите до своите данни, както и за управление на лимити при желание за извършване на нареждане за плащане през друг доставчик на услуги, за да може да се гарантира неприкосновеността на клиентските данни и високо ниво на сигурност.

За улесняване на разработчиците на доставчици на платежни услуги, Тексим Банк осигурява помощ на следните контакти:

Телефон: +359 2 903 5500
Имейл: openbanking@teximbank.bg

Тестова среда за разработчици може да бъде достъпена на следният адрес:
https://psd2dev.teximbank.bg

Изисквания към доставчиците на платежни услуги
За достъп до разработеният специализиран интерфейс API , доставчиците на услуги (TPP) трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Да притежават валидна акредитация за предоставяне на услуги съгласно PSD2 от съответните националните надзорни органи.
 • Да притежава Qualified Web Authentication Certificate (QWAC) съгласно (ETSI TS 119 495.2). Сертификатът следва да бъде издаден от доверените издатели на сертификати EU list of trusted providers. Сертификатът следва да специфицира ролите, за които доставчика е оторизиран:
 • Payment initiation (PSP_PI);
 • Account information (PSP_AI);
 • Issuing of card-based payment instruments (PSP_IC)

Достъпът до тестовата средата за разработка, както и до продукционната среда трябва да бъде заявен на посочените по-горе контакти. Доставчикът на платежни услуги следва да изпрати публичния ключ на QWAC сертификата на имейл openbanking@teximbank.bg.

Изисквания към клиентите на банката във връзка с ползване на услугата Open Banking
За да се може да се ползва услугата Open Banking клиент на банката трябва да са изпълнили следните изисквания:

 • Да притежава валидна регистрация за системата Интернет банкиране и Мобилно банкиране;

Статистически данни за достъпност и функционирането на системите предлагащи достъп до платежни услуги през Интернет

 • данни за тримесечие 01.2021 – 03.2021 – свали
 • данни за тримесечие 04.2021 – 06.2021 – свали
 • данни за тримесечие 07.2021 – 09.2021 – свали
 • данни за тримесечие 10.2021 – 12.2021 – свали
 • данни за тримесечие 01.2022 – 03.2022 – свали
 • данни за тримесечие 04.2022 – 06.2022 – свали
 • данни за тримесечие 07.2022 – 09.2022 – свали
 • данни за тримесечие 10.2022 – 12.2022 – свали

Данни за времезакъсненията при изпълнение на основните операции през интерфейс OpenBanking

 • данни за тримесечие 01.2021 – 03.2021 – свали
 • данни за тримесечие 04.2021 – 06.2021 – свали
 • данни за тримесечие 07.2021 – 09.2021 – свали
 • данни за тримесечие 10.2021 – 12.2021 – свали
 • данни за тримесечие 01.2022 – 03.2022 – свали
 • данни за тримесечие 04.2022 – 06.2022 – свали
 • данни за тримесечие 07.2022 – 09.2022 – свали
 • данни за тримесечие 10.2022 – 12.2022 – свали
С уважение,
Екипът на “Тексим Банк” АД