Стандартен срочен депозит

Срочен депозит, който Ви позволява да вложите спестяванията си за определен срок.

Ние Ви предлагаме

 • Без такса за поддържане
 • Сигурност – Без промяна в лихвения процент за срока на депозита
 • Удобство – На падеж лихвата се начислява по депозитната сметка и се добавя към сумата на спестяванията Ви
 • Спестява време – Автоматично подновяване на падеж за депозити със срочност до 24 месеца, без да посещавате офис на банката
 • Възможност за откриване на депозит онлайн, ако сте клиент на електронното ни банкиране
 • Лесно управление на спестяванията чрез електронно банкиране

Как да открия депозит?

Виж как да откриеш своя срочен депозит в Texim Bank
 • 1

  Посетете най-близкия и удобен за Вас офис на Texim Bank.

 • 2

  Банков консултант ще Ви предостави информация и съдействие

 • 3

  Представете документ за самоличност

 • 4

  Подпишете договор за откриване стандартен срочен депозит

Параметри

Валута

лева, евро, щатски долари

Минимална сума за откриване

100 BGN; 50 EUR/USD

Срочност

1, 3, 6, 12 месеца за BGN, EUR, USD

18, 24 месеца за BGN,EUR

 36 месеца за BGN и EUR

Годишна лихва

Изплаща се на падежната дата, съгласно Лихвен бюлетин на ТЕКСИМ БАНК

Индивидуални лихвени условия

За суми на депозит над 200 000 лева или равностойност във валута лихвеният процент се договаря индивидуално

Гаранция за спестяванията

Вашите средства по банкови сметки в левa и чуждестранна валута и начислените по тях лихви, открити в ТЕКСИМ БАНК, в общ размер до 196 000 лева са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките.