Частно банкиране: Нещо повече от числа

Здравейте,

Представям Ви „Частно банкиране“ в „Тексим Банк“ АД. Надявам се да откриете своите предимства при работа с нас и заедно да изградим едни ползотворни отношения.

Екип от обучени и всеотдайни специалисти

Нашият екип се състои от обучени и всеотдайни специалисти с дългогодишен опит в банкирането с първокласни клиенти и намирането на подходящ продукт или решение за техните индивидуални банкови и финансови потребности.

Високи изисквания за банково обслужване

Променливите икономически и пазарни условия, заедно с цикличността в развитието на националната и световна икономика, поставят пред финансовата система високи изисквания и нови стандарти за развитие.

Новата реалност след разпространението на COVID вируса, сложната военна и геополитическа обстановка около ситуацията в Украйна, кризата с енергийните и хранителни ресурси, засиленият инфлационен натиск, както и многобройните ограничителни мерки създават допълнителни предизвикателства за всички стопански и икономически субекти. Съвременните критерии за качествено банково обслужване налагат не само бързо и изгодно осъществяване на финансови транзакции и атрактивни условия по отделни продукти, но също така и реализирането на иновативни и разнообразни решения, съобразени с новите пазарни условия и насочени към специфичните финансовите потребности на клиента.

Индивидуален подход и персонално отношение

„Частно банкиране“ в „Тексим Банк“ АД прилага индивидуален подход и персонално отношение в работата със своите специални клиенти – физически и юридически лица. Нашият екип анализира, консултира, изготвя и предлага подходящ банков продукт или финансово решение за всеки клиент. Ние осигуряваме персонален банкер, изцяло ангажиран в процесите и операциите по своевременно и точно банково обслужване на своите клиенти.

Специални условия, продукти и услуги

Едновременно с това, екипът на „Частно банкиране“ има възможност да предлага продукти и услуги, както и да подпомага своите клиенти при договарянето и осъществяването на сделки със специални условия към други партньорски компании, както и дружества от групата на Банката и нейните основни акционери.

Взаимно доверие и трайно бизнес партньорство

Чрез постигане на оптимална ефективност в отношенията, основна цел на „Частно банкиране“ е изграждане на устойчиво взаимно доверие и трайно бизнес партньорство между Банката и нейните специални клиенти, техните семейства и бизнес партньори.

Основни принципи в нашата работата са професионализъм и отговорност, конфиденциалност и ефективност, своевременно и прецизно изпълнение.

Васил Вълков

Директор „Частно банкиране“

Дирекция "Частно банкиране"

Телефони за връзка

Електронна поща