hero background

Частно банкиране
Нещо повече от числа

Запознайте се с Частно банкиране в Texim Bank

Частно банкиранеНещо повече от числа

Предимства за Вас

 • Персонално отношение

  Персонално отношение и преференциално обслужване

 • Активен подход

  Индивидуален и активен подход на работа и комуникация

 • Опит

  Специално обучени банкери със задълбочени познания и опит

 • Ефективност

  Прецизно, дискретно и ефективно изпълнение на задачи

 • Консултиране

  Компетентно консултиране и бързо съдействие по поставени въпроси

 • Уведомления

  Своевременни уведомления за падежи и срокове

 • Сигурност

  Висока степен на сигурност за Вашите сметки и данни

 • Точност

  Точност и сигурност в операциите и комуникацията

 • Гъвкавост

  Бърз и надежден канал за неприсъствено банкиране

 • Индивидуални параметри

  Гъвкав подход за определяне на индивидуални параметри по операции и банкови продукти

 • Финансови пазари

  Бързо приемане и изпълнение на поръчки за търговия с финансови инструменти в страната и чужбина

 • Комфорт

  Комфорт и удобство на банкиране в специално обособени приемни

 • Мобилност

  Възможност за работна среща във Вашия офис

 • ВИП карта

  Висок клас кредитна карта

 • Партньорска мрежа

  Преференциални условия по продукти и услуги на партньорски компании

 • Персонални покани

  Лични уведомления и персонални покани за обществени и корпоративни събития

„Частно банкиране“ като БУТИК – от стандартни продукти и услуги с общи характеристики, до специализирани банкови и финансови решения, специално изработени за Вашите индивидуални лични и бизнес потребности.

Всеки клиент на „Частно банкиране“ в „Тексим банк“АД има специално определен персонален банкер. Той е Вашият банков и финансов асистент. Всички поставени от Вас въпроси се разглеждат своевременно, изчерпателно и прецизно. Комуникацията е лична и дискретна. Персоналният банкер ще прави точни и бързи справки по Ваши запитвания.

Продукти и услуги

 • Комплексно VIP обслужване

  Персоналният банкер е изцяло ангажиран с Вашите отношения в Банката като осъществява преференциално обслужване по всички банкови операции.

 • Банкови сметки и данни

  Ограничен и контролиран достъп до клиентски сметки и данни

 • Активна комуникация

  Винаги точно информирани за срокове, падежи и други важни събития

 • Банкиране от разтояние

  Висока надеждност на комуникацията и точност на операциите, инициирани по телефон

 • Премиум карти

  Премиум кредитна карта VISA PLATINUM

 • Самолетни билети

  Съдействие при резервация и плащане на самолетни билети при преференциални условия

 • Клубно членство

  Високо ниво на членство в програмата за лоялност на авиокомпания България Ер

 • Търговия с финансови инструменти

  Инвестиционно посредничество при сделки с финансови инструменти на местни и чуждестранни пазари

 • Регистрация на сделки

  Инвестиционни услуги по регистриране на предварително скючени сделки с финансови инструменти

 • Депозитарни услуги

  Съхранение на финансови инструменти и управление на корпоративни събития

 • Специализирани финансови услуги

  Специално разработени банкови продукти или финансови решения,  насочени към специфичните потребности на клиента, свързани с неговия бизнес или лично финансово състояние.

 • Кошница от продукти и услуги

  Достъп до продукти и услуги на партньорски компании при специални условия

Дирекция "Частно банкиране"