Кредитна карта

Тексим Банк ТЕМПО

Одобрение за 30 минути!

Без месечни и годишни такси!

Незабавно издаване, получаваш я веднага! 

Предимства > Издаване > Такси и комисиони > Лимити и минимални вноски > Съвети за сигурност >

Съвети за сигурност

 

 

СИГУРНОСТТА НА ВАШАТА КАРТА Е ВЪВ ВАШИ РЪЦЕ


Винаги закривайте ПИН кода при въвеждане на банкомат или ПОС терминал;

При транзакция не допускайте в близост до себе си други лица, които биха могли да узнаят ПИН кода Ви;

Оглеждайте банкомата за съмнителни устройства, които изглеждат прикрепени към отвора за поставяне на картата;

Сменете своя първоначален ПИН код на банкомат. Не го записвайте върху картата или в близост до нея, във Вашия телефон или бележник;

Никога не съобщавайте ПИН кода на никого, включително и на служител на банката. Банката никога по никакъв начин не би поискала информация за него;

Абонирайте се за услугата SMS при транзакции. Услугата осигурява получаване на SMS известие на мобилния Ви номер в рамките на минута от направената транзакция. При опит за злоупотреба с данни от картата клиентът веднага получава информация за това;

Не преотстъпвайте и не правете достъпна картата за трети лица, включително и на членове на семейството Ви;

При проблем с транзакцията никога не се доверявайте на стоящо наблизо лице, което Ви предлага своята помощ;

В случай, че картата Ви бъде загубена или открадната незабавно се обадете в банката или на операторите в БОРИКА;

При изтичане срока на валидност на картата е необходимо да върнете старата карта, която е собственост на банката и да получите подновената карта. 


УВЕЛИЧИХМЕ ЛИМИТА ЗА БЕЗКОНТАКТНИ ПЛАЩАНИЯ БЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ПИН КОД


 С цел превенция на Вашето здравето и осигуряване на удобство, Ви предоставяме възможност да извършвате безконтактни плащания на ПОС терминал без въвеждане на ПИН код за суми до 100 BGN.

■ Плащанията Ви ще бъдат защитени, като след всяко пето безконтактно плащане без въвеждане на ПИН код, се изисква въвеждането му, независимо от сумата на транзакцията.

 ПИН код се изисква и в случаите, когато общата сума на безконтактните плащания, при които не е въвеждан ПИН код, достига 300 BGN.

 

ТРАНЗАКЦИИ НА ПОС ТЕРМИНАЛ ПРИ ТЪРГОВЕЦ


Уверете се, че даденият търговец е оторизиран да приема плащания с карта от Вашия тип;

Никога не изпускайте от очи Вашата карта, докато не приключи операцията;

Не позволявайте на търговеца дълго да задържа Вашата карта;

 При безконтактно плащане може сами да доближите картата до безконтактния четец, без да я давате на търговеца.

 

ПЛАЩАНИЯ ПО ИНТЕРНЕТ


По никакъв повод не бива да въвеждате ПИН кода си в интернет или да го посочвате в e-mail. ПИН кодът се използва само за транзакции на банкомати и ПОС устройства;

Пазарувайте по възможност при търговци, които са известни и познати фирми;

Сайтът, на който при пазаруване въвеждате данни за картата си, трябва да е защитен, като в началото се изписва https://. Страницата, на която при покупка въвеждате данните за картата си, трябва да има знак с катинарче в лентата за изписване на уеб адреса или долу вдясно на прозореца на браузъра.

 

При ОТКРАДНАТА ИЛИ ЗАГУБЕНА КАРТА е необходимо незабавно да я блокирате, като посетите офис на банката или като се обадите:

в ТЕКСИМ БАНК  - денонощно на телефон: 02/ 903 55 00 и 0700 10 115 

 

 в БОРИКА - денонощно на телефони: 02/ 92 15 151 (За да блокирате картата в БОРИКА, е необходимо да знаете нейния номер.)