ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ ЗА 

РЕФИНАНСИРАНЕ

 

 Лихва от 4.60% 

Одобрение за 2 часа 

 Ние Ви предлагаме > Изисквания >

Ние Ви предлагаме

 УПРАВЛЯВАЙТЕ РАЗУМНО ПЛАЩАНИЯТА СИ ПО КРЕДИТИ, КАТО ГИ ОБЕДИНИТЕ В ЕДНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ.


■ Атрактивни лихви от 4.60%

■ Бързо одобрение на кредит - в рамките на 2 часа

 Плащате само една месечна вноска

 По-ниски лихви при превод на заплата и ползване на допълнителни продукти и услуги

 Получавате и допълнителна сума за текущи нужди или планирани разходи

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ПРИМЕР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ С ПРЕВОД НА ЗАПЛАТА

Лихвен процент

Размер на кредита

Срока на кредита

Месечна погасителна

вноска

Общо дължима сума (главница, лихви, такси)

Годишен

процент на разходите

4.60%

50 000 лева

7г.

697.34 лева

 61 011.12 лева

6.25%

4.80%

50 000 лева

10г.

525.45 лева

 66 441.37 лева

6.48%

ГПР е изчислен при посочените лихвени условия и срок, за кредит в размер на 50 000 лева с превод на заплата в Банката, такса за оценка на кредитен риск в размер на 500 лева, месечна такса за обслужване на картова разплащателна сметка - 2.50 лева, застраховка "Живот" за срока на кредита.

 

ПАРАМЕТРИ

Максимална сума

50 000 лева или равностойността им в евро

Годишен лихвен процент - променлив

от 4.60% за кредити със срок на погасяване до 7г. при превод на заплата по сметка в Банката, ползване на застраховка "Живот", кредитна карта без годишна такса.

от 4.80% за кредити със срок на погасяване над 7г. и превод на заплата по сметка в Банката, ползване на застраховка "Живот, кредитна карта без годишна такса.

Параметрите на всяка оферта могат да се променят според индивидуалната кредитоспособност на всеки клиент.

Годишният лихвен процент е променлив и се формира от Референтен лихвен процент на Банката (РЛП) за кредити на физически лица + фиксирана надбавка.

Срок на погасяване

10 години

План на погасяване

Равни месечни вноски

Гъвкави условия за кредитиране

 Кредит без обезпечение

 Кредит с поръчителство

 Кредит с превод на заплата 

Одобрение

В рамките на2 часа

Такси

 Такса за оценка на кредитен риск - 1% (мин. 30 BGN/15 EUR ) върху одобрения размер на потребителския кредит

■ 2.50 лв. такса за откриване на разплащателна сметка с дебитна карта и 2.50 лв. месечно за обслужване

Допълнителни услуги

Застраховка "Живот" - за сметка на кредитополучателя;

Кредитна карта без годишна такса за обслужване;

Разрешаване на кредита

Кредитът се разрешава в рамките на работния ден след сключването на договора

Необходими документи за кандидатстване

 За кредитоискателя: Декларация на работодател

 За поръчителя/ите: Справка за поръчител

 Други документи - по преценка на Банката


  

Изисквания