Кариери

Ние вярваме, че хората са нашият капитал.

Считаме, че включването в екипа на квалифицирани, млади хора и тяхното обучение представлява важна инвестиция за нашето бъдеще.

Необходими документи за кандидатстване за свободна позиция в ТЕКСИМ БАНК са: автобиография със снимка, мотивационно писмо за конкретната длъжност и копие от диплома за завършено образование.

 

Документите се подават по емайл на: hr@teximbank.bg или на адрес: 1303 София, бул. Тодор Александров № 117


Преди подаването на документите си, е необходимо да се запознаете с информацията относно събираните и обработвани от „Тексим Банк“ АД лични данни кандидатите за работа, която е поместена ТУК.Свободни позиции в момента:

 

Специалист продажби и обслужване на клиенти за търговски обекти - гр. Варна, гр. Русе  

Специалист продажби и обслужване на клиенти - гр. Благоевград, гр. Варна, гр. София

Управител банков офис - гр. Русе, гр. Стара Загора

Банков служител "Обслужване на клиенти по телефона", ЦУ 

Заместник главен счетоводител, ЦУ