Банки с най-ниски лихви по кредити – как да ги намерите

    Банки с най-ниски лихви по кредити 1

    Стъпка 1: За да намерите банки с най-ниски лихви по кредити, проверете сравняващи кредитни калкулатори
    Стъпка 2: За да намерите банки с най-ниски лихви по кредити, проверете сайта на банката
    Стъпка 3: За да намерите банки с най-ниски лихви по кредити, проверете калкулатора на банката
    Стъпка 4: За да намерите банки с най-ниски лихви по кредити, поискайте персонална оферта

    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    Когато търсите банки с най-ниски лихви по кредити, ще трябва да се огледате внимателно. Повечето институции ще твърдят, че са банки с най-ниски лихви по кредити, но това невинаги ще бъде вярно. Затова в следващите редове ще ви разкажем как да намерите и различите кои са реалните банки с най-ниски лихви по кредити в няколко прости стъпки. Но нека първо изясним някои важни детайли, които ще ви помогнат да откриете обективните банки с най-ниски лихви по кредити.

    Банки с най-ниски лихви по кредити – от какво зависят лихвите

    Като начало е важно да знаете, че дори лихвите в една и съща банка могат да бъдат различни, така че бързото разглеждането на сайтове и прегледа на случайно попаднали лихвени стойности няма да ви помогне да определите кои са реалните банки с най-ниски лихви по кредитите, които търсите. Лихвените проценти на банките се определят:

    • От политиката на банката. Ръководството на всяка банка определя самостоятелно точната стойност на лихвените проценти, които ще предлага на клиентите си, и това е първото ви съображение в търсенето на банки с най-ниски лихви по кредити. Нещо повече, за един и същи тип кредит различните банки ще ви дадат различни предложения. Имайте предвид това, когато търсите банки с най-ниски лихви по кредити.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    • От вида на кредита. Банките предлагат различни лихвени проценти за различните видове кредити, които отпускат. Когато търсите банки с най-ниски лихви по кредити, търсете оферти за конкретния заем, от който имате нужда – потребителски, ипотечен, бизнес или други.
    • От кредитната история на клиента. Много банки са готови да направят персонална оферта, която зависи и от кредитната история на клиента, и така да пренаредят класацията ви за банки с най-ниски лихви по кредити. Когато поискате персонална оферта в търсенето на банки с най-ниски лихви по кредити, може да получите специални условия, ако сте изряден платец, имате добри доходи и сте дългогодишен клиент на банката.

    Стъпка 1: За да намерите банки с най-ниски лихви по кредити, проверете сравняващи кредитни калкулатори

    Банки с най-ниски лихви по кредити 1

    Време е да пристъпим към реалното търсене на банки с най-ниски лихви по кредити. Първото нещо, което много потребители правят при търсене на банки с най-ниски лихви по кредити, е да открият т. нар. сайтове на кредитни посредници, които изчисляват реалните суми за връщане според зададени от вас параметри или правят сравнителни таблици с данни за кредити, каквито евентуално бихте получили от различни български банки. Като специалисти в областта на финансите, ако сте решили да ползвате услугите на кредитни посредници,  препоръчваме да се възползвате от услугите на регистрирани в БНБ и доказани на пазара кредитни посредници, за да проучвате офертите на банките с най-ниски лихви по кредити, Необходимо е да обърнете внимание на следното:

    • За да се ориентирате за реалната цена на един кредит при търсене на банки с най-ниски лихви по кредити, трябва да проверите допълнителна информация като годишен процент на разходите (ГПР), в който се включват всички задължителни за клиента разходи – такса за кандидатстване, месечни такси за обслужване на сметка, плащания за застраховки, лихви, главница. Необходимо е да проверите дали лихвеният процент е фиксиран или променлив, с каква периодичност се променя и при какви условия. Може да използвате тези калкулатори, ако имате нужда от ориентировъчна информация, но те няма да ви дадат цялата информация за банки с най-ниски лихви по кредити.
    • Получените или разгледани оферти могат да не включват всички предложения с най-ниски лихви по кредити на банките на българския пазар, а само офертите на банките – партньори на кредитните посредници.

    Стъпка 2: За да намерите банки с най-ниски лихви по кредити, проверете сайта на банката

    Банки с най-ниски лихви по кредити 1

    По-времеемък, но по-изчерпателен резултат в търсенето на банки с най-ниски лихви по кредити ще получите, ако посетите сайтовете на всяка отделна банка. В сайтовете на банките, претенденти за банки с най-ниски лихви по кредити, в повечето случаи има обявени не само лихвите, но и годишен процент на разходите и общият разход по кредита (такси, лихви, застраховки, главница). Така може да добиете реална представа за отделните банки и да отсеете по-адекватно банки с най-ниски лихви по кредити.

    За да добиете представа за какво говорим, можете да разгледате страницата на Texim Bank с различните видове кредити, които отпускаме. И ще видите, че сме сериозен конкурент във вашето проучване за банки с най-ниски лихви по кредити.

    Стъпка 3: За да намерите банки с най-ниски лихви по кредити, проверете калкулатора на банката

    Банки с най-ниски лихви по кредити 1

    След като сте готови с предварителната информация в търсенето на банки с най-ниски лихви по кредити, можете да преминете към следващата стъпка и да потърсите в сайта на съответната банка дали тя предлага свой собствен кредитен калкулатор. Той ще изчисли автоматично всички подробности по сумата, която искате и съответно трябва да върнете от съответния конкурент за банки с най-ниски лихви по кредити. В такъв кредитен калкулатор ще получите доста ясна представа за лихвите, ГПР и общият разход по кредита, както и практична информация за конкретния размер на вноските. Това ще ви помогне да намерите по-лесно  банки с най-ниски лихви по кредити, както и да прецените дали сте в състояние да изплатите кредита, от който имате нужда, и как той ще повлияе на месечния ви бюджет.

    Най-голямото удобство на тези кредитни калкулатори в търсенето на банки с най-ниски лихви по кредити е, че можете да настройвате и проверявате сами какви ще бъдат разходите и вноските ви при различни размери на кредита и при различни срокове за изплащане. Можете да добиете представа как работи, като посетите кредитния калкулатор на Texim Bank.

    Но дори числата, които ще видите в кредитния калкулатор при издирването на банки с най-ниски лихви по кредити, не са окончателната оферта. За да сте сигурни, че сте намерили наистина банки с най-ниски лихви по кредити, препоръчваме да предприемете още една важна стъпка.

    Стъпка 4: За да намерите банки с най-ниски лихви по кредити, поискайте  персонална оферта

    Банки с най-ниски лихви по кредити 1

    След като сте се ориентирали приблизително кои биха били подходящите за вас банки с най-ниски лихви по кредити, време е да потърсите персонална оферта от тях. Персоналната оферта при търсене на банки с най-ниски лихви по кредити винаги можете да поискате на място в офиса на банката или онлайн, като Texim Bank предлага и възможност да поръчате и получите лична оферта онлайн. Ще имате нужда от персонални оферти при издирването на банки с най-ниски лихви по кредити, тъй като те са ще ви дадат най-точна информация за лихвата на искания кредит, тъй като може да получите по-ниска от обявената в сайтовете оферта, ако отговаряте на определени условия: например ако сте редовен клиент, имате добра кредитна история, добри доходи или получавате превод на заплатата си в банката.