За нас > Управленски екип > Годишни отчети > Информация за инвеститорите > Награди >

Управленски екип

  


НАДЗОРЕН СЪВЕТ

 

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ – председател на НС

МИЛЕН МАРКОВ – заместник-председател на НС

ВЕСЕЛИН МОРОВ – член на НС

ИВЕЛИНА ШАБАН – член на НС

ПЕТЪР ХРИСТОВ – член на НСУПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

ИГЛИКА ЛОГОФЕТОВА – председател на УС

ИВАЙЛО ДОНЧЕВ – заместник-председател на УС и изпълнителен директор

МАРИЯ ВИДОЛОВА – изпълнителен директор

ТЕМЕЛКО СТОЙЧЕВ – изпълнителен директор

ДИМИТЪР ЖИЛЕВ  член на УС