Кредитна карта Visa Gold


Одобрение за 2 часа!

Безлихвен период до 60 дни 

Сигурност на плащанията в Интернет

Предимства > Издаване > Такси и комисиони > Лимити и минимални вноски > Съвети за сигурност > Игри и промоции >

Такси и комисиони

  

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ РЕВОЛВИРАЩИ КРЕДИТНИ КАРТИ VISA GOLD

Издаване на основна карта, допълнителна карта или подновяване на карта поради изтекъл срок на валидност

безплатно

Годишна такса за поддръжка на карта 

90 лв., събира се в края на първата година

ТРАНЗАКЦИИ С КАРТИ VISA GOLD В БЪЛГАРИЯ

Теглене на пари в брой в България

 

- от собствен АТМ (банкомат)

3 лв. + 1%

- чрез ПОС терминал в офис на Банката

4 лв. + 1%

- от АТМ на друга банка

4 лв. + 1.5%

- чрез ПОС терминал в офис на друга банка

6 лв. + 1.5% (мин. 10 лв.)

Плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал в България

безплатно

Плащане на сметки в Интернет/ еPay

безплатно

Парични преводи с карта от АТМ

безплатно

Получаване на пари в брой при покупка от търговски обекти

1.50 лева

ТРАНЗАКЦИИ С КАРТИ VISA GOLD В ЧУЖБИНА

Теглене на пари в брой от АТМ в чужбина

6 лв. + 1.5% (мин. 10 лв.)

Теглене на пари в брой от ПОС терминал в чужбина

6 лв. + 1.5% (мин. 20 лв.)

Плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал в чужбина

безплатно

Възстановяване /получаване на средства по картова сметка чрез картова операция /Refund/

1%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ С КАРТИ VISA GOLD

Съгласно Тарифата на ТЕКСИМ БАНК АД