Кредитна карта Visa Gold


Одобрение за 2 часа!

Безлихвен период до 60 дни 

Сигурност на плащанията в Интернет

Предимства > Издаване > Такси и комисиони > Лимити и минимални вноски > Съвети за сигурност >

Такси и комисиони

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ РЕВОЛВИРАЩИ КРЕДИТНИ КАРТИ VISA GOLD

Издаване на основна карта, допълнителна карта или подновяване на карта поради изтекъл срок на валидност

безплатно

Годишна такса за поддръжка на карта 

90 BGN, събира се в края на първата година

ТРАНЗАКЦИИ С КАРТИ VISA GOLD В БЪЛГАРИЯ

Теглене на пари в брой в България

 

- от собствен АТМ (банкомат)

BGN 3 + 1.5%

- чрез ПОС терминал в офис на Банката

BGN 4 + 1.5%

- от АТМ на друга банка

BGN 5 + 2% (мин. BGN 10)

- чрез ПОС терминал в офис на друга банка

BGN 7 + 1.5% (мин. BGN 15)

Плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал в България

безплатно

Плащане на сметки в Интернет/ еPay

безплатно

Парични преводи с карта от АТМ

BGN 2 + 1%

Получаване на пари в брой при покупка от търговски обекти

BGN 1.50 

ТРАНЗАКЦИИ С КАРТИ VISA GOLD В ЧУЖБИНА

Теглене на пари в брой от АТМ в страни от ЕИП

BGN 5 + 2% (мин. BGN 10)

Теглене на пари в брой от АТМ в страни извън ЕИП

BGN 7 + 3% (мин. BGN 10)

Теглене на пари в брой от ПОС терминал в страни от ЕИП

BGN 7 + 1.5% (мин. BGN 15)

Теглене на пари в брой от ПОС терминал в страни извън ЕИП

BGN 7 + 3% (мин. BGN 15)

Плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал в чужбина

без такса

Възстановяване /получаване на средства по картова сметка чрез картова операция /Refund/

1.30%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ С КАРТИ VISA GOLD

Съгласно Тарифата на ТЕКСИМ БАНК АД