КРЕДИТНА КАРТА

Visa Platinum

Светът на привилегиите Ви очаква! 

 

 

 Персонален банкер

 До 60 дни безлихвен гратисен период

 Достъп до бизнес салоните на над 850 летища по света

 

 

 

 


 


Предимства > Издаване > Такси и комисиони > Лимити и минимални вноски > Съвети за сигурност >

Такси и комисиони

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ РЕВОЛВИРАЩИ КРЕДИТНИ КАРТИ VISА PLATINUM

Издаване на основна карта, допълнителна карта или подновяване на карта поради изтекъл срок на валидност

безплатно

Годишна такса за поддръжка на карта

200 лв.

ТРАНЗАКЦИИ С КАРТИ VISA PLATINUM В БЪЛГАРИЯ

Теглене на пари в брой в България

 

- от собствен АТМ (банкомат)

3 лв. + 1%

- чрез ПОС терминал в офис на Банката

4 лв. + 1%

- от АТМ на друга банка

4 лв. + 1.5%

- чрез ПОС терминал в офис на друга банка

6 лв. + 1.5% (мин. 10 лв.)

Плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал в България

безплатно

Плащане на периодични сметки чрез АТМ, по телефон и в Интернет/ Bpay

безплатно

Парични преводи с карта от АТМ

безплатно

Получаване на пари в брой при покупка от търговски обекти

1.50 лв.

ТРАНЗАКЦИИ С КАРТИ VISA PLATINUM В ЧУЖБИНА

Теглене на пари в брой от АТМ в чужбина

4 лв. + 1.5%

Теглене на пари в брой от ПОС терминал в чужбина

6 лв. + 1.5% (мин. 10 лв.)

Плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал в чужбина

безплатно

Възстановяване /получаване на средства по картова сметка чрез картова операция /Refund/

1%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ С КАРТИ VISA PLATINUM

Съгласно Тарифата на ТЕКСИМ БАНК АД