Кредитна карта Mastercard


Одобрение за 2 часа!

Безлихвен период до 60 дни

Незабавно издаване, получаваш я веднага! 

Предимства > Издаване > Такси и комисиони > Лимити и минимални вноски > Съвети за сигурност > Игри и промоции >

Такси и комисиони

  

 

Общи условия за издаване на международни револвиращи кредитни карти Mastercard Standard 

Издаване на основна карта, допълнителна карта или подновяване на карта поради изтекъл срок на валидност

безплатно

Годишна такса за поддръжка на карта 

BGN 40, събира се в края на първата година

Транзакции с карти Mastercard Standard в България

Теглене на пари в брой в България

 

- от собствен АТМ (банкомат)

BGN 3 + 1%

- чрез ПОС терминал в офис на Банката

BGN 4 + 1.5%

- от АТМ на друга банка

BGN 5 + 1.5%

- чрез ПОС терминал в офис на друга банка

BGN 7 + 1.5% (мин. BGN 15)

Плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал в България

безплатно

Плащане на периодични сметки чрез АТМ, по телефон и в Интернет/ Bpay

безплатно

Парични преводи с карта от АТМ

1%

Транзакции с карти Mastercard Standard в чужбина

Теглене на пари в брой от АТМ в чужбина

BGN 5 + 1.5% 

Теглене на пари в брой от ПОС терминал в чужбина

BGN 7 + 1.5% (мин. BGN 15)

Плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал в чужбина

безплатно

Възстановяване /получаване на средства по картова сметка чрез картова операция /Refund/

1%

Допълнителни операции с карти Mastercard Standard

Съгласно Тарифата на ТЕКСИМ БАНК АД