КОБРАНДИРАНА

КРЕДИТНА КАРТА

Texim Bank-HomeMax

 

Без месечни и годишни такси за обслужване!


6% отстъпка при пазаруване в HomeMax*


Незабавно издаване! 


 


 

Предимства > Издаване > Такси и комисиони > Лимити и минимални вноски > Съвети за сигурност >

Такси и комисиони

 

Общи условия за издаване на международни кобрандирани кредитни карти Texim Bank - HomeMax 

Издаване на основна карта, допълнителна карта или подновяване на карта поради изтекъл срок на валидност

безплатно

Годишна такса за поддръжка на карта 

няма

Транзакции с карти MasterCard Standard в България

Теглене на пари в брой в България

 

- от собствен АТМ (банкомат)

3 лв. + 1%

- чрез ПОС терминал в офис на Банката

4 лв. + 1%

- от АТМ на друга банка

4 лв. + 1.5%

- чрез ПОС терминал в офис на друга банка

6 лв. + 1.5% (мин. 10 лв.)

Плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал в България

безплатно

Плащане на периодични сметки чрез АТМ, по телефон и в Интернет/ Bpay

безплатно

Парични преводи с карта от АТМ

1%

Транзакции с карти MasterCard Standard в чужбина

Теглене на пари в брой от АТМ в чужбина

4 лв. + 1.5%

Теглене на пари в брой от ПОС терминал в чужбина

6 лв. + 1.5% (мин. 10 лв.)

Плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал в чужбина

безплатно

Възстановяване /получаване на средства по картова сметка чрез картова операция /Refund/

1%

Допълнителни операции с карти MasterCard Standard

Съгласно Тарифата на ТЕКСИМ БАНК АД

*отстъпката е от редовната цена на стоките и не важи за стоки в промоция. Отстъпката е валидна при плащане с картата.