БЕЗСРОЧЕН

СПЕСТОВЕН ВЛОГ
Ние Ви предлагаме > Предимства > Как да откриете спестовен влог >

Ние Ви предлагаме

 

Безсрочен спестовен влог, който Ви позволява да спестявате постепенно и колкото прецените, без да се обвързвате с конкретен срок.

Открийте Онлайн спестовен влог бързо и лесно, чрез системата за Интернет банкиране!

 

Валута

лева, евро, щатски долари

Минимална олихвяема сума

10 валутни единици

Срочност

Безсрочен

Особености

Такси и комисиони, съгласно Тарифата на Банката.

Годишна лихва

Изплаща се в последния работен ден на всяка календарна година, съгласно Лихвен бюлетин на ТЕКСИМ БАНК.

Получената лихва се облага с данък, съгласно чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ.

Допълнително внасяне на суми

Без ограничение, по всяко време

Гаранция за спестяванията

Вашите средства по банкови сметки в левa и чуждестранна валута и начислените по тях лихви, открити в ТЕКСИМ БАНК, в общ размер до 196 000 лева са защитени от Фондa за гарантиране на влоговете в Банките.

Информация за таксите

Информация за таксите

Речник на термините

Речник на термините

 

Валута

Минимална сума за олихвяване

Годишен лихвен процент

BGN

10

0.30%

EUR

10

0.30%

USD

10

0.10%

 

 

Открийте спестовен влог Предимства