РАЗПОЛАГАЕМА

СПЕСТОВНА СМЕТКА


Добро решение за 

Вашите спестявания!
Ние Ви предлагаме > Предимства > Как да откриете разполагаема сметка >

Ние Ви предлагаме

Разполагаема спестовна сметка, която Ви позволява да спестявате при изгодни лихви,

като съчетава високата доходност на депозита и гъвкаво разполагане със средствата. 

Открийте Онлайн разполагаема сметка бързо и лесно, чрез системата за Интернет банкиране!


Валута

лева, евро

Минимална сума за откриване

1 000 лева; 500 евро

Срочност

Безсрочен

Особености

Без такса за откриване и обслужване на сметка

Годишна лихва

Изплаща се в последния работен ден на всеки календарен месец, съгласно Лихвен бюлетин на ТЕКСИМ БАНК. Начислява се върху среднодневното салдо за съответния месечен период.

Получената лихва се облага с данък, съгласно чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ.

Допълнително внасяне на суми

Без ограничение, по всяко време

Гаранция за спестяванията

Вашите средства по банкови сметки в левa и чуждестранна валута и начислените по тях лихви, открити в ТЕКСИМ БАНК, в общ размер до 196 000 лева са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

 

 

Открийте разполагаема сметка Предимства