ПРОМОЦИОНАЛЕН

ПОТРЕБИТЕЛСКИ

КРЕДИТ


С лихва от 4,99% !  

Ние ви предлагаме > Изисквания > Как да кандидатствате >

Ние ви предлагаме

  

 ПРОМОЦИОНАЛНА лихва от 4.99% 


Одобрение в рамките на 2 часа

 

 Бонус кредитна карта, без годишна такса и до 45 дни гратисен период. 

 

Цел на кредита

 Финансиране на обучение

Покупка на автомобил

 Покупка на жилищно обзавеждане

 Финансиране на текущи битови задължения

 Ремонт на жилище или автомобил

 Покупка на битова техника

Покриване на разходи за здравни услуги

 Други

Максимална сума

50 000 лева или равностойността им в евро

Минимална сума

500 лева или равностойността им в евро

Годишен лихвен процент - променлив

Минимум 4.99%

Промоционалната оферта е валидна за подадени до 30.09.2020г. искания за потребителски кредит в лева и срок на погасяване до 7 години. При кредити със срок на погасяване над 7 години се прилага лихва от мин. 5.50%.

 

Параметрите на всяка оферта могат да се променят според индивидуалната кредитоспособност на всеки клиент.

 

Годишният лихвен процент е променлив и се формира от Референтен лихвен процент на Банката (РЛП) за кредити на физически лица + фиксирана надбавка.

Максимален срок на погасяване

7 години

10 години при рефинансиране на задължения

Минимален срок на погасяване

1 година

План на погасяване

На еднакви месечни вноски

Гъвкави условия за кредитиране

 Кредит с поръчителство

 Кредит с превод на заплата

 Кредит с превод на заплата и поръчителство

Одобрение

2 часа

Такси

■ Такса за разглеждане на искане за кредит и одобрение на кредитна сделка - 1% (мин. 30 BGN/15 BGN - макс. 450 BGN/230 EUR) върху одобрения размер на потребителския кредит. (Таксата е платима на два етапа - 10 BGN при подаване  на искане за кредит, останалия размер - при сключването на договора за кредит.)


 Без такса за предсрочно погасяване

 

■ Такса за откриване на картова разплащателна сметка 2.00 лв. и месечно за обслужване 2.20 лв.

Допълнителни услуги

 Възможност за застраховка "Живот" - покрива вноските по кредита в случай на непредвидени обстоятелства. Сключва се по желание и за сметка на кредитополучателя

 

 Бонус кредитна карта без годишна такса и до 45 дни гратисен период!

Разрешаване на кредита

 Кредитът се разрешава в рамките на работния ден след сключването на договора за кредит

Необходими документи за кандидатстване

 За кредитоискателя: Декларация на работодател

 За поръчителя/ите: Справка за поръчител

 Според рисковия Ви профил е възможно да се изискват други документи и/или поръчител/и


 

Представителен пример за Потребителски кредит с превод на заплата

Срок на погасяване

7г. и лихва от 4.99%

10г. и лихва от 5.50%

Сума на кредит (лева)

Месечна вноска

Месечна вноска

5 000

70.65

54.26

10 000

141.29

108.53

20 000

282.58

217.05

30 000

423.88

325.58

50 000

706.46

542.63

ГПР (Годишен процент на разходите) 5.94% за кредит в размер на 50 000 лева за срок от 10г., с променлива годишна лихва 5.5%, с включена еднократна такса за разглеждане и одобрение на искане за кредитa 450.00 лв., 2.00 лв. такса за откриване на картова разплащателна сметка и 2.20 лв. месечно за обслужване. Обща дължима сума (главница, лихви, такса) – 65 831.94 лева, месечна вноска 542.63 лева.

 


Изисквания Как да кандидатствате