СМЕТКА
ЗА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ

Ние Ви предлагаме > Откриване на сметка >

Откриване на сметка

Открийте своята Платежна сметка за основни операции бързо и лесно, като преди това може да се запознаете с приложената полезна информация:

 

Общи условия към Рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции

Тарифа

Лихвен бюлетин

■ Приложение 2- Такси по платежна сметка за основни операции

 

 Посетете най-близкия и удобен за Вас офис на ТЕКСИМ БАНК.

 Банков консултант ще Ви предостави информация и съдействие

 Представете документ за самоличност

 Подпишете договор за откриване на сметка за основни операции