ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ ЗА 

РЕФИНАНСИРАНЕ

 

 Лихва от 4.99% 

Одобрение за 2 часа 

 Ние Ви предлагаме > Изисквания >

Ние Ви предлагаме

 УПРАВЛЯВАЙТЕ РАЗУМНО ПЛАЩАНИЯТА СИ ПО КРЕДИТИ, КАТО ГИ ОБЕДИНИТЕ В ЕДНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ.


■ Атрактивни лихви от 4.99% до 30.09.2020г.!

■ Бързо одобрение на кредит - в рамките на 2 часа

 Плащате само една месечна вноска

 По-ниски лихви при превод на заплата и/или предоставено поръчителство по кредита

 Получавате и допълнителна сума за текущи нужди или планирани разходи

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ПРИМЕР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ С ПРЕВОД НА ЗАПЛАТА

Лихвен процент

Размер на кредита

Срока на кредита

Месечна погасителна

вноска

Общо дължима сума (главница, лихви, такси)

Годишен

процент на разходите

4.99%

30 000 лева

7г.

423.88 лева

 36 058.78 лева

5.56%

5.50%

30 000 лева

10г.

325.58 лева

 39 587.36 лева

6.00%

 

ПАРАМЕТРИ

Максимална сума

50 000 лева или равностойността им в евро

Годишен лихвен процент - променлив

от 4.99% за кредити със срок на погасяване до 7г. и превод на заплата по сметка в Банката

от 5.50% за кредити със срок на погасяване над 7г. и превод на заплата по сметка в Банката

Параметрите на всяка оферта могат да се променят според индивидуалната кредитоспособност на всеки клиент.

Годишният лихвен процент е променлив и се формира от Референтен лихвен процент на Банката (РЛП) за кредити на физически лица + фиксирана надбавка.

Срок на погасяване

10 години

План на погасяване

Равни месечни вноски

Гъвкави условия за кредитиране

 Кредит без обезпечение

 Кредит с поръчителство

 Кредит с превод на заплата 

Одобрение

2 часа

Такси

 Такса за разглеждане на искане за кредит и одобрение на кредитна сделка - 1% (мин. 30 BGN/15 EUR - макс. 450 BGN/230 EUR) върху одобрения размер на потребителския кредит. (Таксата е платима на два етапа - 10 BGN при подаване на искане за кредит, останалия размер - при сключването на договора за кредит.) 

■ 2.00 лв. такса за откриване на разплащателна сметка с дебитна карта и 2.20 лв. месечно за обслужване

Допълнителни услуги

Възможност за застраховка "Живот" - по желание и за сметка на кредитополучателя

Разрешаване на кредита

Кредитът се разрешава в рамките на работния ден след сключването на договора

Необходими документи за кандидатстване

 За кредитоискателя: Декларация на работодател

 За поръчителя/ите: Справка за поръчител

 Други документи - по преценка на Банката


  

Изисквания