SEPA ПРЕВОДИ - 5 EUR


ВАЛУТНИ ПРЕВОДИ

OT 9 EUR!

 

Без допълнителни такси

 
Междубанкови преводи


ТЕКСИМ БАНК Ви гарантира професионално обслужване, бързина и сигурност на най-добра цена при изпълнение на Вашите преводи чрез БИСЕРА, РИНГС и SWIFT.

  

ИЗГОДНИ МЕЖДУБАНКОВИ ВАЛУТНИ ПРЕВОДИ


Възползвайте се от най - изгодните цени за валутни преводи, наредени от сметка в Банката, независимо от сумата на превода! 

 

  • Еврови преводи SEPA за 5 ЕUR!


  • Валутен превод от 9 EUR за преводи с вальор 2 работни дни!

 

SEPA превод е превод в EUR към банка в в Европейската Икономическа Зона (ЕИЗ) до размер 50 000 EUR 

 

■ ТЕКСИМ БАНК предлага бързо, сигурно и качествено извършване на банкови преводи във валута до и от всяка точка на света чрез своята кореспондентска мрежа при атрактивни такси и комисиони посредством S.W.I.F.T. За плащания в евро предлагаме TARGET2 - BNB и SEPA/CT преводи.

■ Разплащания във валута може да извършите и дистанционно, чрез услугата Интернет банкиране.

 

ИЗГОДНИ МЕЖДУБАНКОВИ ПРЕВОДИ В ЛЕВА


Изгодни междубанкови преводи в лева през системата за интернет банкиране само за 0.90 лева на превод! Лесно и удобно, без да посещавате офис на Банката!■ Разплащания в лева може да извършите дистанционно чрез услугата Интернет банкиране с по - ниски и изгодни такси.

■ Във всички офиси на ТЕКСИМ БАНК можете да наредите касови и безкасови преводи в лева до всички банки на територията на България.

■ Ако нямате открита сметка в банката, можете да извършите левов касов превод.

 

Полезна информация 

■ Тарифа на Банката

■ Общи условия

 

За контакт:

Обслужване на клиенти  


02/ 903 55 00

1060 за стационарни телефони

02/9 10 60 за мобилни телефони


*Цена на разговора, според Тарифния Ви план