Кредитна карта Visa Gold


Одобрение за 2 часа!

Безлихвен период до 60 дни 

Сигурност на плащанията в Интернет

Предимства > Издаване > Такси и комисиони > Лимити и минимални вноски > Съвети за сигурност >

Лимити и минимални вноски

 

Стандартни транзакционни лимити по кредитни карти Visa Gold от Тексим Банк

Транзакции в България 

Покупка на стоки и услуги

Теглене на пари в брой

Общо

BGN

EUR

BGN

EUR

BGN

EUR

Макс. на транзакция

14 000

7 000

6 000

3 000

 

 

24 часов лимит

14 000

7 000

6 000

3 000

14 000

7 000

7 дневен лимит

20 000

10 000

10 000

5 000

20 000

10 000

Транзакции извън България

 

 

 

 

 

 

Макс. на транзакция

14 000

7 000

6 000

3 000

 

 

24 часов лимит

14 000

7 000

6 000

3 000

16 000

8 000

7 дневен лимит

20 000

10 000

16 000

8 000

20 000

10 000

Брой транзакции за 24 часа  

 30

Брой транзакции за 7 дни  

 50

Макс. брой на въвеждане на ПИН

 3

 При желание от Ваша страна, можете по всяко време да заложите индивидуални лимити, съобразени с Вашите потребности.

 

Минимални погасителни вноски

Всеки месец свободно избирате удобния за вас начин на погасяване на задълженията като:

 Внасяте пълната сума на задълженията, формирани до края на предходния месец  и ползвате гратисен период при покупки

или

 Внасяте само минимална месечна вноска

Размер на кредитния лимит в лева

Минимална месечна вноска в лева

Размер на кредитния лимит в EUR

Минимална месечна вноска в EUR

до 1000

30

до 500

15

1 001 - 2 000

50

501 - 1 000

25

2 001 - 5 000

100

1 001 - 2 500

50

5 001 - 11 000

200

2 501 - 5 500

100

11 001 - 20 000

500

5 501 - 10 000

250

20 001 - 30 000

800

10 001 - 15 000

400

30 001 - 40 000

1200

15 001 - 20 000

600

40 001 - 100 000

1600

20 001 - 50 000

800