КРЕДИТ, ОБЕЗПЕЧЕН С
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

 


Спестяванията Ви 

работят успешно за Вас!

Ние Ви предлагаме > Изисквания > Как да кандидатствате >

Ние Ви предлагаме

Кредит, обезпечен с парични средства

Защо да харчите спестяванията си, когато могат успешно да работят за Вас?

 

Максимална сума

 До 95% от размера на депозита, когато за обезпечение служи депозит в лева или евро и валутата на кредита е в лева или евро

 До 80% от размера на депозита, когато за обезпечение служи депозит в щатски долари и валутата на кредита е в лева или евро.

Валута

BGN, EUR

Годишен лихвен процент - променлив

Лихва по депозита + 3.00%

Лихвата е променлива за срока на кредита и се формира от Референтен лихвен процент на Банката (РЛП) и договорна надбавка.

Такси и комисиони

 Еднократна такса за разглеждане  на искане за кредит и одобрение на кредитна сделка - 0.5% върхуразрешения размер на потребителския кредит. 

 Такса за откриване на разплащателна сметка 2.00 лв. и месечно за обслужване 1.80 лв.

Без такса при предсрочно погасяване.

Срок на погасяване

7 години

План на погасяване

На еднакви месечни вноски

Срок за отговор от банката

2 часа

Предимства

 Не изразходвате спестяванията си

 Реализирате плановете си при минимален лихвен разход. Разликата между получената лихва от спестяванията и платената лихва за кредита е 3.00%

 Получавате отговор от банката в рамките на 1 работен ден!

Представителен пример

ГПР (Годишен процент на разходите) 4.07% за кредит в размер на 20 000 лева, обезпечен с 12 - месечен депoзит в лева, за срок от 7г. с променлив годишен лихвен процент 3.70% и с включена такса за разглеждане на искане за кредит и одобрение на кредитна сделка: 0.50% върху одобрения размер на кредита, такса за откриване на разплащателна сметка 2.00 лв. и месечно за обслужване 1.80 лв. Месечна вноска 199.65 лева, обща дължима сума 24 276.06 лева.