ЖИЛИЩЕН

КРЕДИТ

 

Атрактивни условия

Индивидуална оферта

Бързо одобрение
 

 

 

 


Ипотечен кредит > Изисквания > Как да кандидатствате >

Ние Ви предлагаме

  Атрактивни индивидуални условия

  Бързо одобрение за 5 работни дни, след предоставяне на всички необходими документи

 

ПАРАМЕТРИ

Цел на кредита

■ Закупуване на жилищен имот

■ Извършване на ремонти и довършителни работи, реконструкции и подобрения на жилищни имоти

■ Рефинансиране на жилищни кредити

■ Потребителски нужди

Сума

мин. 5 000 евро/10 000 лева - макс. 150 000 евро/ 300 000 лева

Валута

EUR, BGN

Годишен лихвен процент (променлив)

Попитайте за вашата лична оферта на имейл retail.credit@teximbank.bg

 

Годишна лихва от мин. 3.00% променлива за целия период. Параметрите на всяко предложение се определят индивидуално според кредитоспособността на всеки клиент.

Променливият годишен лихвен процент се формира от Референтен лихвен процент на Банката (РЛПик) за кредити на физически лица, обезпечени с ипотека върху недвижим имот в съответната валута + фиксирана надбавка. 

Гратисен период за главница

до 36 месеца

Размер на финансиране

до 85% от пазарната стойност на имота, служещ за обезпечение, в зависимост от местоположението му

Обезпечение

Ипотека на приемлив за банката недвижим имот

Срок на погасяване

до 30 години

План на погасяване

На равни или намаляващи месечни вноски

Допълнителни условия

Необходимост от имуществена застраховка. "Тексим Банк" АД заедно със ЗАД "Армеец" Ви предлага застрахователна програма „Защита на дома и семейството“, повече информация за която ще намерите тук.

Банката може да изиска превод на работна заплата и/или застраховка "Живот" за срока на договора за кредит.

Разходи

Еднократна такса за разглеждане на искане за кредит и одобрение на кредитна сделка - 0.3% от сумата на одобрения кредит. Таксата не е дължима при рефинансиране на жилищен кредит в друга финансова институция.

Еднократна такса за оценка на обезпечение, съгласно тарифата на независим лицензиран оценител - мин. 120 BGN;

Такса за изготвяне на правно становище - 100 BGN;

Такса за месечно поддържане на картова разплащателна сметка - 2.20 BGN/1.10 EUR и 2.00 BGN еднократно за откриването и.

Имуществена застраховка в полза на Банката, върху имота, предоставен като обезпечение - за сметка на кредитоискателя, при избран от него застраховател.

Необходими документи за кандидатстване

 За кредитоискателя: Искане за жилищен кредит

■ За кредитоискателя: Декларация на работодател

■ Други документи - по преценка на Банката

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ПРИМЕР

Размер на кредита            

Срока на кредита          

Месечна погасителна вноска     

Общо дължима сума     

Годишен процент на разходите 

120 000 лв.

240 месеца

695.95 лв.

169 852.23 лв.

3.78%


За възникнали въпроси:

Телефонен център за обслужване на клиенти

02/903 55 00

Цена на разговора според тарифния Ви план