ЖИЛИЩЕН

КРЕДИТ

 

Атрактивни условия

Индивидуална оферта

Бързо одобрение
 

 

 

 


Жилищен кредит > Изисквания > Как да кандидатствате >

Изисквания

 

ЗА ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ ОТ ТЕКСИМ БАНК МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ:


Aко сте пълнолетен, дееспособен български гражданин на възраст минимум 21 - максимум 68 г. за срока на кредита с доходи от:

- Безсрочен трудов договор, без уговорен или с изтекъл срок на изпитване

- Договор за управление и контрол

- Свободна професия – лекари, адвокати, стоматолози, нотариуси и др.

 

 С добра кредитна история - да не сте допускали просрочие на задължения към банки и други финансови институции.


В зависимост от оценката на финансовото Ви състояние е възможно да се изискват допълнителни документи и/или поръчител.