SMS

ИЗВЕСТЯВАНЕ

Услуги за Вас > SMS/EMAIL за движение и наличност по сметка > SMS за транзакции с карта > SMS за наличност по карти >

SMS за транзакции с карта

  


SMS известяването е допълнителен начин да следите за коректност на Вашите транзакции и да предпазите своята карта срещу евентуални измами.

Получавате информация за всяка направена транзакция на ПОС терминал или банкомат чрез SMS, който съдържа данни за датата, мястото и часа на извършената транзакция.

Срещу символична годишна такса можете да добавите всички Ваши карти, издадени от ТЕКСИМ БАНК.

 

УСЛОВИЯ, ТАКСИ И КОМИСИОНИ

Услугата е достъпна за всички физически и юридически лица, притежаващи персонална или фирмена карта, издадена от ТЕКСИМ БАНК.

Клиентът заплаща стойността на всяко SMS известие (0,15 лв.) от предварително удържан от картата депозит в размер на 5, 10, 20 или 50 лв.

Годишна такса за ползване на услугата /независимо от броя регистрирани карти/

2.40 лв.

Такса на оператора за SMS съобщение

0.15 лв.

 

Тарифа на банката

Общи условия за ползване на SMS услугите