Описание


Частното банкиране е персонализирано предлагане на банкови услуги и финансови консултации за състоятелни клиенти. Тези услуги включват всичко - инвестиране, защита и стимулиране на активи в настояще и бъдеще време, планиране на бъдещите фази на живот и унаследяване на имущество от бъдещите поколения. Чрез интегриран и цялостен подход частните банкови услуги обхващат всички аспекти на живота на клиента – както финансовите, така и ориентираните към риска.

 

Financial Advisory на Тексим Банк събира в себе си целия спектър на частните банкови услуги за клиента. Тези услуги ще бъдат допълнени от търговското банкиране на Тексим Банк, банкиране на дребно, инвестиционно банкиране и управление на активи.

 

Тексим Банк предлага следните услуги, директно или чрез външни партньори, за частни банкови клиенти:

  • Финансиране

  • Управление на активи

  • Управление на парични средства (депозити)

  • Правни и данъчни консултации

  • Консултиране по недвижими имоти / Развитие на проекти

  • Наследствено планиране

  • Пенсионно планиране

  • Застраховане