Новини и уведомления

Уведомление - автоматични плащания на битови сметки в системата на Ипей АД

01-06-2021

Уважаеми клиенти, 

 

Считано от 01.08.2021 г. ще се прилагат следните такси при автоматични плащания на битови сметки в системата на "Ипей" АД, с карти издадени от "Тексим Банк" АД, регистрирани в Банката за услугата „Електронни битови сметки“:

 

Тип на картата

Размер на таксата

Mastercard дебитна карта

За суми до 50 лв. – 0.38%

За суми над 50 лв. – 0.10 лв. + 0.18%

Mastercard кредитна карта

За суми до 60 лв. – 0.48%

За суми над 60 лв. – 0.18 лв. + 0.18%

Mastercard Business карта

1.20%

Visa кредитна карта

0.50%

Visa Business карта

2.00%

 

Екипът на "Тексим Банк" АД

Уведомление - промяна в Тарифата

31-05-2021

Уважаеми клиенти,

 

С решение на Управителния съвет на "Тексим Банк" АД от 27.05.2021 г., е приета промяна в Тарифата за таксите и комисионите на "Тексим Банк" АД за физически лица, както и в Тарифата за таксите и комисионите на "Тексим Банк" АД за юридически лица, както следва:

Въвежда се нова такса в Раздел III Разплащания

"Чл.10. Допълнителни такси за междубанкови преводи във валута:

т.6 За анулиране или промяна условията на осчетоводен, но неизлъчен превод по искане на наредителя"  EUR 15.

 

Новата такса влиза в сила от 01.08.2021г. 

 

С настоящото уведомление, в изпълнение на задълженията си по чл. 62 от ЗПУПС, Банката информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в Тарифата си, неразделна част от Общите условия на „ТЕКСИМ БАНК” АД към Рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции (Общите условия).

 

"ТЕКСИМ БАНК" АД информира ползвателите на платежни услуги, че счита че те са приели промените в Общите условия, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която същите влизат в сила. В случай, че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.

 

С уважение,

"Тексим Банк" АД

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите

27-05-2021

Уважаеми акционери,

 

Надзорният съвет на „Тексим Банк“ АД, ЕИК 040534040, със седалище гр. София, община Столична, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 25, ал. 1 от Устава на „Тексим Банк“ АД, свиква редовно общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД на 28.06.2021 г. от 10:00 часа местно време (7:00 часа координирано универсално време – UTC), с уникален идентификационен код на събитието TXIMAGM28062021, ISIN код на емисията BG1100001921 в гр. София, в Централно Управление на „Тексим Банк“ АД, София, бул. „Тодор Александров“ 117, зала 13, при дневен ред, съгласно приложената ПОКАНА.

Mатериалите, които ще бъдат разгледани на Събранието са представени ТУК.

 

Надзорен съвет на "Тексим Банк" АД

 

Уведомление - работно време

21-04-2021

Уважаеми клиенти,

 

Във връзка с предстоящите празници, бихме искали да ви уведомим, че 30.04, 01.05, 03.05, 04.05, 06.05.2021г. и 08.05.2021г. ще бъдат неработни дни за офисите на Тексим Банк АД.

При нужда от съдействие може разчитате на нашия Телефонен център за обслужване на клиенти: +359 02 903 55 00.


Екипът на "Тексим Банк" АД