СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
КРЕДИТНИ РЕШЕНИЯ

Специализирани кредитни решения


ФОНД „РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА”

В подкрепа на Вашите бизнес цели ТЕКСИМ БАНК създаде специален фонд "Развитие на бизнеса" на стойност 50 000 000 лева. Средствата от фонда са предназначени за отпускане на кредити с размер от 300 000 лева до 2 000 000 лева.

■ Срок – по договаряне;

■ Конкурентни лихвени условия;

■ Обезпечение – по договаряне;

■ Начин на погасяване – съобразен с индивидуалните нужди на клиента.


КРЕДИТИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА ЗЪРНО

■ В подкрепа на своите клиенти, работещи в агробизнес сектора, ТЕКСИМ БАНК предлага:


КРЕДИТ СРЕЩУ ЗАЛОГ НА СУБСИДИЯ

■ Размер – до 300 000 лева или левова равностойност, но не повече от 85% от размера на очакваната субсидия;

■ Срок – до получаване на субсидията;

■ Лихва* – по договаряне;

■ Обезпечение – залог на субсидия, а при необходимост - допълнителни обезпечения по договаряне;

■ Начин на погасяване – еднократно погасяване в края на периода или с междинни вноски по договаряне.


КРЕДИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

■ Размер – до 500 000 лева или левова равностойност;

■ Срок – до пет години;

■ Размер на самоучастие – по договаряне, но не по-малко от 15% от стойността на закупуваната техника;

■ Лихва* – по договаряне;

■ Обезпечение – залог на финансираната земеделска техника, залог на субсидията при финансиране по програми, а при необходимост - допълнителни обезпечения по договаряне;

■ Начин на погасяване – по договаряне.


КРЕДИТ СРЕЩУ ЗАЛОГ НА СКЛАДОВ ЗАПИС И КРЕДИТ СРЕЩУ РЕАЛЕН ЗАЛОГ НА ЗЪРНО

За да получите най-добра цена за Вашата продукция или да изберете най-подходящия момент за покупка или продажба, Ви предлагаме кредит срещу залог на складов запис или срещу реален залог на зърно.

■ Общ размер – до 1 000 000 лева или левова равностойност, но не повече от:

- 75 % от пазарната цена на складираното зърно в публичен склад;

- 85 % от пазарната цена на реално заложеното зърно в склад, който е предварително одобрен от банката;

■ Срок – до м. май на следващата календарна година;

■ Лихва* – по договаряне;

■ Обезпечение – залог на складов запис или реален залог на зърно, а при необходимост - допълнителни обезпечения по договаряне;

■ Начин на погасяване – съобразен с индивидуалните нужди на клиента.

 

СКОНТОВ КРЕДИТ

Вие сте доставчик на големи търговски вериги и получавате плащанията си отсрочено. ТЕКСИМ БАНК предоставя кредити срещу залог на вземания по приети от търговци фактури при опростена процедура.

■ Размер – до 850 000 лева или левова равностойност, но не повече от 80 % от нетните вземания без ДДС;

■ Срок – до 12 месеца с възможност за подновяване;

■ Лихва* – по договаряне;

■ Обезпечение – залог на вземания по приети от търговци фактури, а при необходимост - допълнителни обезпечения по договаряне;

■ Начин на погасяване –при изплащане на сконтираните фактури и съобразно индивидуалните нужди на клиента.

 

*Конкретният лихвен процент се договаря на база срочността на исканото финансиране, вида продукт, както и на оценката на банката за финансовата кредитоспособност на клиента.

 

За контакти: corporate@teximbank.bg