Обратна връзка > Действия на Банката >

Обратна връзка

 

Вашето мнение е важно за нас, за да Ви предоставим качествено банково обслужване.

 

Тексим Банк АД отговаря на всеки подаден сигнал, жалба или възражение в случай на неудовлетворение при ползване на продукти и услуги на Банката.

 

Ако желаете писмено да отправите възражението си, може да го направите във всеки офис на Банката, както и на адреса на ЦУ гр. София, бул. Тодор Александров 117, както и на следните електронни адреси за контакт:

 

 За обратна във връзка с платежни услуги, потребителско кредитиране, обслужване на клиенти, продукти и услуги на Банката могат да се подават по електронна поща на адрес: complaints@teximbank.bg, както и на 02/903 55 00 и 0700 10 115. 

 За обратна връзка, отнасящи се до оспорване на транзакции с дебитни или кредитни карти, издадени от Тексим банк АД, могат да се подават по електронна поща на адрес: cards-support@teximbank.bg

 

Всяка жалба, възражение или сигнал e препоръчително да съдържа следната минимална информация, за да осъществим контакт с Вас:


 Имена и ЕГН на физическо лице, а относно юридическо лице – три имена на законен/ни представител/и, наименование и ЕИК/БУЛСТАТ на фирмата;

 Актуален телефон за връзка, e-mail;

 Описание на причината за възражението, жалбата или сигнала;

 

Банката не разглежда постъпили анонимни сигнали и жалби. 

 

За Ваше улеснение, примерен образец на формуляр, може да изтеглите тук.