НАБИРАТЕЛНИ,
ЛИКВИДАЦИОННИ И
ОСОБЕНИ СМЕТКИ

Набирателни сметки, ликвидационни и особени сметки

Ако желаете да регистрирате или увеличите уставния капитал на Вашето дружество, имате възможност да разкриете набирателна сметка при нас.

 

В ТЕКСИМ БАНК може да бъде разкрита ликвидационна сметка - за съхранение на пари на дружество, обявено в ликвидация или особена сметка - за съхранение на пари на дружество, обявено в несъстоятелност.

 

За контакти: info@teximbank.bg