Информация за PSD2

Уважаеми клиенти,


Във връзка с Делегиран регламент (ЕС) 2018/389 и Директива (ЕС) 2015/2366 Payment service directive (PSD2) ви информираме, че Тексим Банк ще предостави достъп по специализиран интерфейс - API базиран изцяло на Националният Технически Стандарт, наречен БИСТРА (Банкови Интерфейси за Стандартизирани Разплащания).

Разработеният стандарт дефинира средствата и методите за взаимодействие на участниците в платежния процес и се основава на широко приетата  платформа NextGenPSD2 XS2A Framework, разработена от Berlin Group.

С реализирането на специализираните интерфейси (APIs), ще се предостави възможност на индивидуални и корпоративни клиенти да споделят своите данни с други лицензирани доставчици на платежни услуги, да извличат информация по сметка, и позволявайки им да инициират плащания чрез техните системи.

Тексим Банк ще предостави на своите клиенти механизми за управление на достъпите до своите данни, както и за управление на лимити при желание за извършване на нареждане за плащане през друг доставчик на услуги, за да може да се гарантира неприкосновеността на клиентските данни и високо ниво на сигурност.


За улесняване на разработчиците на доставчици на платежни услуги, Тексим Банк осигурява помощ на следните контакти:

Телефон: +359 2 903 5500
e-mail: openbanking@teximbank.bg

 

Тестова среда за разработчици може да бъде достъпена на следният адрес:

https://psd2dev.teximbank.bg

 

Услугата ще бъде достъпна в реална среда от 14.09.2019 г. Допълнителна информация относно услугата ще бъде публикувана на същата страница.

 

Тексим Банк ще публикува статистика за достъпността на интерфейса на всеки три месеца.

 

С уважение,

Екипът на Тексим Банк