СИГУРНО И КОМФОРТНО

БАНКИРАНЕ С APPROVER

 

@ 7 дни в седмицата


@ В офиса, навън или у дома


@ Бързо, лесно, сигурно и удобно

 

 

 


Предимства и възможности > Регистрация > Ръководство за работа > Апрувър > Такси и комисиони >

Апрувър

 

Допълнително удобство и защита при изпълнение на банкови преводи!

 

Мобилното приложение “Аpprover” е средство за потвърждение на наредени операции през системата за Интернет банкиране или Телефонно банкиране в реално време.

 

Изключително подходяща функционалност за собствениции и управители на компании, главни счетоводители, клиенти на Банката в сегмент „Частно банкиране“, която им позволява да потвъдят наредени банкови преводи от оторизираните от тях лица.

 

Мобилното приложение Approver осигурява сигурност, контрол, удобство и мобилност при потвърждаването на операции.

 

Основни функции на приложението:

  • потвърждаване на всички видове банкови преводи, наредени през системите за дистанционно банкиране, които Тексим Банк предлага.

  • контрол на всеки нареден превод  с възможност за потвърждение или отказ от изпълнение.

  • високо ниво на сигурност при потвърждаване на нареждания, което се постига чрез създадения алтернативен канал на потвърждаване без възможност за модифициране на първоначално въведените параметри.

  • поддържане на комбинациите на правата за потвърждаване, които са декларирани от при тяхното обслужване.

 

След първоначалната инсталация и регистрация на Approver, приложението може да бъде използвано на няколко устройства едновременно. За работата на мобилното приложение Approver се изисква Интернет свързаност.

 

ИНСТАЛИРАЙТЕ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ APPROVER БЪРЗО, ЛЕСНО И БЕЗПЛАТНО:

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ >>