Злато и нумизматика

БНБ пуска в обращение златна възпоменателна монета „Паисий Хилендарски – два златни лева“

БНБ пуска в обращение златна възпоменателна монета
„Паисий Хилендарски – два златни лева“

 

От 27 юни 2022 г. Българската народна банка пуска в обращение

златна възпоменателна монета на тема „Паисий Хилендарски – два златни лева“.

 

Цената на монетата е 3755 (три хиляди седемстотин петдесет и пет) лева, и ще се продава на каса

 в определени офиси на Тексим Банк от 29.06.2022г. - 08:30 часа.

 

 В периода от 27 до 29 юни 2022 г. включително всеки клиент (физическо или юридическо лице)

ще може да закупи от Българската народна банка по 1 монета, след което възпоменателната

монета „Паисий Хилендарски – два златни лева“ ще се продава без ограничения.

Лицата, които закупуват възпоменателни монети, следва да са пълнолетни,

т.е. да имат навършени 18 години.  В този период едно физическо лице да може да закупи

по 1 възпоменателна монета независимо дали я закупува от свое име и за своя сметка

или от името и за сметка на друго лице, съгласно представено нотариално заверено изрично

пълномощно за закупуването на конкретна възпоменателна монета.

 

Прикачени файлове:

- Списък с офисите от които може да бъде закупена монетата: PDF Изтегли

- Презентация на монетата: PDF Изтегли

- Информационна дипляна за монетата: PDF Изтегли