ВЪТРЕШНОБАНКОВИ
ПРЕВОДИ

Вътрешнобанкови преводи


Клиентите на ТЕКСИМ БАНК имат възможност да извършват незабавни вътрешнобанкови плащания в лева и валута от и към всеки офис на Банката.

 

Вътрешнобанкови преводи може да извършвате и дистанционно чрез услугата Интернет банкиране.


Тук може да се запознаете с таксите и комисионите за извършване на вътрешнобанкови плащания.