ПЛАЩАНЕ НА
ПЕРИОДИЧНИ СМЕТКИ


Бъдете съвременни,

платете сметките си дистанционно!

 


Услуги
за Вас
>
Автоматично
плащане на сметки
>
B-pay плащане
на банкомат
>
Плащане на битови
сметки в интернет
>
Плащане на сметки в
офис на банката
>

Услуги за Вас


ИЗБЕРЕТЕ УДОБНИЯ ЗА ВАС НАЧИН ДА ПЛАТИТЕ СМЕТКИТЕ СИ!

 

 

Чрез Абонамент за периодични сметки

■ С регистрация в офис на Тексим Банк АД на Вашата карта и абонатни номера, които желаете да бъдат автоматично заплащани всеки месец. За всяко задължение и извършено плащане можете да бъдете уведомяван с SMS или email.


На банкомат чрез услугата B-Pay■ На банкомати, които поддържат услугата, можете да платите сметките си чрез Вашата карта. Необходимо е единствено да знаете B-Pay кода на търговеца, в полза на който ще наредите плащането.


В Интернет■ Необходимо е да се регистрирате в ePay.bg, след което да добавите карта, с която желаете да плащате, и съответните абонатни номера. Всеки месец ще виждате постъпилите задължения и по Ваше желание ги заплащате в интернет чрез картата.


В офис на банката чрез системата Изипей■ В избран от Вас офис на ТЕКСИМ БАНК можете да заплатите месечните си сметки в брой, като внесете пари на каса. Необходимо е да знаете съответния абонатен номер.


 

ПРЕДИМСТВА

■ Комфорт и бързина на плащане - пестите време и усилия, не забавяте Вашите плащания;

■ Контрол на постъпилите задължения;

■ Възможност да плащате както Ваши сметки, така и на близки и роднини;

■ Възможност за плащане на фирмени режийни разходи /необходима е проверка за съответния търговец/.