УСЛУГИ НА

ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ


Услуги на финансовите пазари

 

ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ

 

ТЕКСИМ БАНК Ви предлага индивидуални услуги за лесна и бърза обмяна на валута. 

 

Ние смятаме, че значителна част от постигането на успех се дължи на предоставянето на вярна, достъпна и навременна за клиентите ни информация, компетентна помощ и скорост на изпълнение. За нашите клиенти извършваме валутни операции срещу лева, както и срещу друга чужда валута.

 

При сделки над BGN 10 000 (или еквивалент в чужда валута) валутният курс може да бъде договорен директно с някой от дилърите на банката, а за по-малки суми в сила остава официалният курс на банката.

 

ТЕКСИМ БАНК извършва операции по покупко-продажба на валута по касов и безкасов път при отлични пазарни условия и без комисиони. Сделките по покупко-продажба на валута могат да бъдат извършени както в офисите на банката, така и чрез системата за Интернет банкиране.

 

За контакти:

02/ 903 56 21, 903 56 22

e-mail: Treasury@teximbank.bg

 


ПОПЕЧИТЕЛСКИ УСЛУГИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПОСРЕДНИЧЕСТВО


Считано от 03.01.2018г. влизат в сила нови нормативни изисквания, отнасящи се до търговията с финансови инструменти в рамките на Европейския съюз. В тази връзка всяко юридическо лице, което желае да сключва сделки с финансови инструменти и има сключен договор с инвестиционен посредник за услуги на финансовите пазари, следва да разполага с валиден номер - идентификационен код за юридическо лице (LEI код). Повече информация може да намерите тук.

 

 

За контакти:

02/ 903 55 00, 0700 10 115

 e-mail: info@teximbank.bg