ДЕБИТНА КАРТА 

MasterCard Business

 


Практично решение за Вас и

Вашите служители!
 

Предимства > Издаване > Такси и комисиони > Транзакционни лимити > Съвети за сигурност >

Транзакционни лимити

Стандартни транзакционни лимити по дебитни карти MasterCard Business от Тексим Банк

Транзакции в България 

Покупка на стоки и услуги

Теглене на пари в брой

Общо

Лева

EUR/USD

Лева

EUR/USD

Лева

EUR/USD

Макс. на транзакция

3 000

1 500

1 000

500

 

 

24 часов лимит

4 000

2 000

1 000

500

4 000

2 000

7 дневен лимит

6 000

3 000

3 000

1 500

6 000

3 000

Транзакции извън България

 

 

 

 

 

 

Макс. на транзакция

3 000

1 500

1 500

750

 

 

24 часов лимит

4 000

2 000

1 500

750

5 500

2 750

7 дневен лимит

6 000

3 000

4 000

2 000

6 000

3 000

Брой транзакции за 24 часа  

30

Брой транзакции за 7 дни  

50

Макс. брой на въвеждане на ПИН

3

 При желание от Ваша страна, можете по всяко време да заложите индивидуални лимити, съобразени с Вашите потребности.