КОБРАНДИРАНА

КРЕДИТНА КАРТА

Texim Bank-HomeMax

 

Без месечни и годишни такси за обслужване!


6% отстъпка при пазаруване в HomeMax*


 


 


 

Предимства > Издаване > Такси и комисиони > Лимити и минимални вноски > Съвети за сигурност >

Такси и комисиони

 

Общи условия за издаване на международни кобрандирани кредитни карти Texim Bank - HomeMax 

Издаване на основна карта, допълнителна карта или подновяване на карта поради изтекъл срок на валидност

без такса

Годишна такса за поддръжка на карта 

без такса

Транзакции с карти MasterCard Standard в България

Теглене на пари в брой в България

 

- от собствен АТМ (банкомат)

BGN 3 + 1.5%

- чрез ПОС терминал в офис на Банката

BGN 5 + 1.5%

- от АТМ на друга банка

BGN 5 + 2% (мин. BGN 10)

- чрез ПОС терминал в офис на друга банка

BGN 8 + 1.5% (мин. BGN 15)

Плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал в България

без такса

Плащане на периодични сметки чрез АТМ, по телефон и в Интернет/ Bpay

без такса

Парични преводи с карта от АТМ

BGN 2 + 1% 

Транзакции с карти MasterCard Standard в чужбина

Теглене на пари в брой от АТМ в страни от ЕИП

BGN 5 + 2% (мин. 10 BGN)

Теглене на пари в брой от АТМ в страни извън ЕИП

BGN 7 + 3% (мин. 12 BGN)

Теглене на пари в брой от ПОС терминал в страни от ЕИП

BGN 8 + 1.5% (мин. BGN 15)

Теглене на пари в брой от ПОС терминал в страни извън ЕИП

BGN 8 + 3% (мин. BGN 15)

Плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал

без такса

Възстановяване /получаване на средства по картова сметка чрез картова операция /Refund/

1.5%

Допълнителни операции с карти MasterCard Standard

Съгласно Тарифата на ТЕКСИМ БАНК АД

*отстъпката е от редовната цена на стоките и не важи за стоки в промоция. Отстъпката е валидна при плащане с картата.