БЕЗКОНТАКТНА 

ДЕБИТНА КАРТА
НОВО! Незабавно издаване, взимаш картата на момента!Без такса за издаване на карта


Без такса за покупки в страната и чужбина


 

 

 

Предимства > Издаване > Такси и комисиони > Лимити > Съвети за сигурност >

Такси и комисиони

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ДЕБИТНИ КАРТИ DEBIT MASTERCARD

Издаване на основна карта, допълнителна карта или подновяване на карта поради изтекъл срок на валидност

безплатно

Минимален неснижаем остатък по разплащателна сметка, за всяка издадена карта

BGN 3, EUR 1.5, USD 1.5

Експресно издаване на карта

BGN 10

ТРАНЗАКЦИИ С КАРТИ DEBIT MASTERCARD В БЪЛГАРИЯ

Теглене на пари в брой в България

 

- от собствен АТМ (банкомат)

BGN 0.30

- чрез ПОС терминал в офис на Банката

BGN 2.00 + 0.30%

- от АТМ на друга банка

BGN 1.00 

- чрез ПОС терминал в офис на друга банка

BGN 4.00 + 1.00%

Плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал в България

безплатно

Плащане на сметки в Интернет/ еPay

безплатно

Парични преводи с карта от АТМ и Интернет

безплатно

Получаване на пари в брой при покупка от търговски обект

BGN 0.20 

ТРАНЗАКЦИИ С КАРТИ DEBIT MASTERCARD В ЧУЖБИНА

Теглене на пари в брой от АТМ в чужбина

BGN 1.00

Теглене на пари в брой от ПОС терминал в чужбина

BGN 4.00 + 1.00%

Плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал в чужбина

безплатно

Възстановяване /получаване на средства по картова сметка чрез картова операция /Refund/

1%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ С КАРТИ DEBIT MASTERCARD

Съгласно Тарифата на ТЕКСИМ БАНК АД