ДЕБИТНА КАРТА 

MasterCard Business

 


Практично решение за Вас и

Вашите служители!
 

Предимства > Издаване > Такси и комисиони > Транзакционни лимити > Съвети за сигурност >

Съвети за сигурностСИГУРНОСТТА НА ВАШАТА КАРТА Е ВЪВ ВАШИ РЪЦЕ


 Винаги закривайте ПИН кода, когато го въвеждате на банкомат или ПОС терминал.

 При транзакция не допускайте в близост до себе си други лица, които биха могли да узнаят ПИН кода Ви.

 Оглеждайте банкомата за устройства, които изглеждат прикрепени към отвора за поставяне на картата и са неестествени или грубо изработени.

 Сменете своя първоначален ПИН код на банкомат. Не го записвайте върху картата или в близост до нея, във Вашия телефон или бележник.

 Никога не съобщавайте ПИН кода на никого, включително и на служител на банката. Банката никога по никакъв начин не би поискала информация за него.

 Абонирайте се за услугата SMS известяване. Услугата осигурява получаване на SMS известие на мобилния Ви номер в рамките на до минута от направената транзакция. При злоупотреба с данни от картата клиентът е известен още при първи опит за измама с нея.

 Не преотстъпвайте, не предавайте и не правете достъпна картата на трети лица, включително и на членове на семейството Ви.

 При проблем с транзакцията, никога не се доверявайте на стоящо наблизо лице, което Ви предлага своята помощ.

 В случай че картата Ви бъде загубена или открадната, незабавно се обадете в банката или в БОРИКА на денонощните оператори.

 При изтичане срока на валидност на картата е необходимо да върнете старата карта, която е собственост на банката и да получите подновената карта.

 

ПРИ ТРАНЗАКЦИИ НА ПОС ТЕРМИНАЛ ПРИ ТЪРГОВЕЦ


Уверете се, че даденият търговец е оторизиран да приема плащания с карта от Вашия тип;

 Никога не изпускайте от очи Вашата карта, докато не приключи операцията;

 Не позволявайте на търговеца дълго да задържа Вашата карта. 


ПЛАЩАНИЯ В ИНТЕРНЕТ


 По никакъв повод не бива да въвеждате ПИН кода си в интернет или да го посочвате в e-mail. ПИН кодът се използва само за банкомати и ПОС устройства;

 Пазарувайте по възможност при търговци, които са известни и познати фирми;

 Сайтът, на който при пазаруване въвеждате данни за картата си, трябва да е защитен, като в началото се изписва https://. Страницата, на която при покупка въвеждате данните за картата си, трябва да има знак с катинарче в лентата за изписване на уеб адреса или долу в дясно на прозореца на браузъра.

 

При ОТКРАДНАТА ИЛИ ЗАГУБЕНА КАРТА е необходимо незабавно да я блокирате, като посетите офис на банката или като се обадите:

 в ТЕКСИМ БАНК  - денонощно на телефон: 02/ 903 55 00 и 0700 10 115

 

 в БОРИКА - денонощно на телефони: 02/ 92 15 151 (За да блокирате картата в БОРИКА, е необходимо да знаете нейния номер).