СТАНДАРТНИ
РАЗПЛАЩАТЕЛНИ
СМЕТКИ

Стандартни разплащателни сметки

Във всички офиси на ТЕКСИМ БАНК може да разкриете разплащателни сметки в лева, евро и щатски долари.


Фирмените разплащателни сметки Ви позволяват да извършвате както вътрешнобанкови и междубанкови, така и международни разплащания. Имате възможността да внасяте и теглите суми по всяко време.


За контакти: info@teximbank.bg


Полезна информация:


Тарифа на Банката

Общи условия

Вашите права при извършване на плащания в Европа