СТАНДАРТЕН

СРОЧЕН ДЕПОЗИТ


Вече и с лихви за 36 месеца!  

Ние Ви предлагаме > Предимства > Как да откриете депозит >

Ние Ви предлагаме

 

Срочен депозит, който Ви позволява да вложите спестяванията си за определен срок.

Открийте Вашият Онлайн депозит бързо и лесно, чрез системата за Интернет банкиране!

 

 

Валута

лева, евро, щатски долари

Минимална сума

100 BGN; 50 EUR/USD

Срочност

1, 3, 6, 12 месеца за BGN, EUR, USD

6, 12 месеца за BGN, EUR 

НОВО! 36 месеца за BGN и EUR

Годишна лихва

Изплаща се на падежната дата, съгласно Лихвен бюлетин на ТЕКСИМ БАНК

Индивидуални лихвени условия

За суми на депозит над 200 000 лева или равностойност във валута лихвеният процент се договаря индивидуално

Гаранция за спестяванията

Вашите средства по банкови сметки в левa и чуждестранна валута и начислените по тях лихви, открити в ТЕКСИМ БАНК, в общ размер до 196 000 лева са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Важна информация

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), считано от 01.01.2013г. с данък в размер на 8% се облага сумата на придобитите от местни физически лица доходи от лихви по депозитни сметки в търговски банки. Данъкът се удържа и внася от търговската банка, която Ви обслужва.

Информация за таксите

Информация за таксите

Речник на термините

Речник на термините

 

 

Открийте депозит Предимства